แสดงรายการเฉพาะใน : เขตลาดพร้าว
 ค้นพบ 137 รายการ  Page : 6/6
ลำดับที่
ทำเลที่ดิน ราคาประเมินที่ดิน
พ.ศ. 2539-2542
(บาท/ตารางวา)
ราคาประเมินที่ดิน
พ.ศ. 2543-2546
(บาท/ตารางวา)
126.   หมู่บ้านรัตนชัย 16,000  16,000-17,000 
127.   หมู่บ้านสุขนิเวศน์ 16,000  15,000-17,000 
128.   หมู่บ้านทวีโชค 15,000  15,000-17,000 
129.   หมู่บ้านกฤติกร 26,000  18,000-19,000 
130.   หมู่บ้านเพิ่มพลู 20,000  15,000 
131.   หมู่บ้านอยู่เจริญ 18,000  15,000 
132.   หมู่บ้านไชโยนคร 22,000  19,000 
133.   หมู่บ้านระเบียงทอง 4 22,000  17,000 
134.   หมู่บ้านลาดพร้าววิลเลจ 18,000-20,000  15,000-17,000 
135.   หมู่บ้านลาดพร้าว 71 18,000  13,000-14,000 
136.   หมู่บ้านเลิศอุบล 4 16,000-18,000  6,800-14,000 
  รวมค่าเฉลี่ย เพิ่ม/ลด (เปอร์เซ็นต์)   -15% 
Page : 6/6
Page :  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |