แสดงรายการเฉพาะใน : เขตพระโขนง, บางนา
 ค้นพบ 112 รายการ  Page : 5/5
ลำดับที่
ทำเลที่ดิน ราคาประเมินที่ดิน
พ.ศ. 2539-2542
(บาท/ตารางวา)
ราคาประเมินที่ดิน
พ.ศ. 2543-2546
(บาท/ตารางวา)
96.   หมู่บ้านเมืองทอง 4, หมู่บ้านลิขิต, หมู่บ้านสุขสุวรรณ 20,000  17,000 
97.   ศูนย์การค้าอุบลศรี 60,000  51,000 
98.   หมู่บ้านมหาสินี 50,000  43,000 
99.   หมู่บ้านเปรมฤทัยร้อยศิริ 30,000-35,000  26,000-30,000 
100.   หมู่บ้านเทพมงคล 30,000  26,000 
101.   หมู่บ้านทับแก้ว 25,000  21,000 
102.   หมู่บ้านโฮมอเวนิว 40,000  34,000 
103.   หมู่บ้านรังสิยา, หมู่บ้านทานตะวัน, หมู่บ้านมหาธานีนิเวศน์ 30,000  26,000 
104.   หมู่บ้านกลิ่นไม้ร่ำ 25,000  21,000 
105.   ซอยอื่นๆ 8,000-50,000  7,000-55,000 
106.   ไม่มีทางเข้า-ออก 6,200-30,000  5,000-17,000 
  รวมค่าเฉลี่ย เพิ่ม/ลด (เปอร์เซ็นต์)   -16% 
Page : 5/5
Page :  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |