แสดงรายการเฉพาะใน : เขตทวีวัฒนา
 ค้นพบ 90 รายการ  Page : 4/4
ลำดับที่
ทำเลที่ดิน ราคาประเมินที่ดิน
พ.ศ. 2539-2542
(บาท/ตารางวา)
ราคาประเมินที่ดิน
พ.ศ. 2543-2546
(บาท/ตารางวา)
66.   หมู่บ้านเบลเลอวิลล์ 20,000  20,000 
67.   หมู่บ้านพรรณผกา 20,000  15,000 
68.   หมู่บ้านเมืองดี 4,500  15,000 
69.   หมู่บ้านปัญจทรัพย์ 15,000-35,000  25,000 
70.   หมู่บ้านฮันนี่วิลล์ 10,000  15,000-20,000 
71.   หมู่บ้านศรีวดีปิ่นเกล้า 12,000-14,000  12,000-14,000 
72.   หมู่บ้านเขมรัฐ 15,000-30,000  10,000-25,000 
73.   หมู่บ้านโกลเด้นแลนด์ 20,000  20,000 
74.   หมู่บ้านเพชรมณี 20,000  18,000 
75.   หมู่บ้านสาธิตาเคหาสน์ 25,000  20,000 
76.   หมู่บ้านโนเบิลซอยต์ 4,000  15,000 
77.   หมู่บ้านชัยพฤกษ์ 6,500  15,000 
78.   หมู่บ้านจันทร์ผา 35,000  25,000 
79.   หมู่บ้านโชคชัยปัญจทรัพย์รุ่น 44 25,000  20,000 
  รวมค่าเฉลี่ย เพิ่ม/ลด (เปอร์เซ็นต์)   -22% 
Page : 4/4
Page :  | 1 | 2 | 3 | 4 |