แสดงรายการเฉพาะใน : เขตลาดพร้าว
 ค้นพบ 137 รายการ  Page : 4/6
ลำดับที่
ทำเลที่ดิน ราคาประเมินที่ดิน
พ.ศ. 2539-2542
(บาท/ตารางวา)
ราคาประเมินที่ดิน
พ.ศ. 2543-2546
(บาท/ตารางวา)
76.   หมู่บ้านราชาวิลล่า 25,000  21,000 
77.   หมู่บ้านลิโอเพลส 25,000  21,000 
78.   หมู่บ้านอยู่เจริญ 11 25,000  21,000 
79.   หมู่บ้านโอษธิศ 15,000-25,000  11,000-23,000 
80.   หมู่บ้านร่มฉัตร 23,000  19,000-20,000 
81.   หมู่บ้านรุ่งเริญ 2,3 23,000  19,000-20,000 
82.   หมู่บ้านรุ่งทรัพย์ 23,000  19,000-20,000 
83.   หมู่บ้านนครหลวง 25,000  19,000 
84.   หมู่บ้านสมพลนิเวศน์ 22,000  17,000-19,000 
85.   หมู่บ้านอมรพันธ์ 13 22,000  19,000 
86.   หมู่บ้าน ก.นิเวศน์ 20,000  17,000 
87.   หมู่บ้านจิรติกร (พิเศษ) 22,000-23,000  17,000 
88.   หมู่บ้านจิรติกร 7 18,000  17,000 
89.   หมู่บ้าน ต.รวมโชค 17,000-20,000  14,000-17,000 
90.   หมู่บ้านไทยธานี 20,000  17,000 
91.   หมู่บ้านพวงชมพู 22,000  17,000 
92.   หมู่บ้านมหาลาภ 20,000  17,000 
93.   หมู่บ้านร่มรื่น 19,000  17,000 
94.   หมู่บ้านร่วมใจพัฒนา 14,000-20,000  12,000-17,000 
95.   หมู่บ้านอมรพันธ์ 9 รุ่น 1 22,000  17,000 
96.   หมู่บ้านเอื้อประชา 18,000  15,000 
97.   หมู่บ้านปรีชา 25,000  21,000 
98.   หมู่บ้านวินโต้ 25,000  21,000 
99.   หมู่บ้านอมรพันธ์ 9 20,000-25,000  17,000-21,000 
101.   หมู่บ้านเจริญสุขนิเวศน์ 25,000  14,000-20,000 
Page : 4/6
Page :  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |