แสดงรายการเฉพาะใน : เขตยานนาวา
 ค้นพบ 76 รายการ  Page : 4/4
ลำดับที่
ทำเลที่ดิน ราคาประเมินที่ดิน
พ.ศ. 2539-2542
(บาท/ตารางวา)
ราคาประเมินที่ดิน
พ.ศ. 2543-2546
(บาท/ตารางวา)
  รวมค่าเฉลี่ย เพิ่ม/ลด (เปอร์เซ็นต์)   -19% 
Page : 4/4
Page :  | 1 | 2 | 3 | 4 |