แสดงรายการเฉพาะใน : เขตดินแดง
 ค้นพบ 60 รายการ  Page : 3/3
ลำดับที่
ทำเลที่ดิน ราคาประเมินที่ดิน
พ.ศ. 2539-2542
(บาท/ตารางวา)
ราคาประเมินที่ดิน
พ.ศ. 2543-2546
(บาท/ตารางวา)
51.   ซอยเพ็ญและเพื่อน 48,000  40,000 
52.   ซอยสมปรารถนา 45,000  38,000 
53.   หมู่บ้านอยู่เจริญ (ซ้ำ) 55,000-60,000  46,000-51,000 
54.   หมู่บ้านดรุณ 50,000  20,000-50,000 
55.   ซอยอื่นๆ 40,000-46,000 
56.   ทางเดิน 35,000-38,000 
57.   สนามกีฬากองทัพบก 80,000 
58.   แฟลตตำรวจ 80,000 
59.   กรมการรักษาดินแดง 40,000 
  รวมค่าเฉลี่ย เพิ่ม/ลด (เปอร์เซ็นต์)   -18% 
Page : 3/3
Page :  | 1 | 2 | 3 |