แสดงรายการเฉพาะใน : เขตลาดพร้าว
 ค้นพบ 137 รายการ  Page : 3/6
ลำดับที่
ทำเลที่ดิน ราคาประเมินที่ดิน
พ.ศ. 2539-2542
(บาท/ตารางวา)
ราคาประเมินที่ดิน
พ.ศ. 2543-2546
(บาท/ตารางวา)
51.   หมู่บ้านรามอินทรา 22,000  18,000-19,000 
52.   หมู่บ้านเลิศอุบล (รามอินทรา) 22,000  12,000-19,000 
53.   หมู่บ้านวังวราเวศน์ 20,000  18,000-19,000 
54.   หมู่บ้านสวัสดิการทหาร 22,000  18,000-21,000 
55.   โครงการถนอมมิตรปาร์ค 20,000  17,000 
56.   หมู่บ้านคงหิรัญ 20,000  17,000 
57.   หมู่บ้านเคหะในฝันธานี 18,000-22,000  15,000-17,000 
58.   หมู่บ้านเฉลิมสุข 9 20,000  17,000 
59.   หมู่บ้านชนากานต์ 20,000  17,000 
60.   หมู่บ้านทองสถิตย์ 20,000  16,000-17,000 
61.   หมู่บ้านนนทรี 20,000  17,000 
62.   หมู่บ้านนพปาร์ควิลล่า 17,000  17,000 
63.   หมู่บ้านมงคลทิพย์ 20,000  17,000 
64.   หมู่บ้านมิตรอนันต์ 22,000  17,000 
65.   หมู่บ้านสหโชค 20,000  17,000 
66.   หมู่บ้านเสนานาเวศน์ 20,000-22,000  15,000-19,000 
67.   หมู่บ้านอยู่เย็น 20,000  17,000 
68.   หมู่บ้านศิริชัย 18,000  15,000 
69.   หมู่บ้านศิริวงศ์ 18,000  15,000 
70.   หมู่บ้านเก้าแสน 2 15,000  12,000-13,000 
71.   หมู่บ้านเนียมกล่ำ 10,00012,000  9,000-10,000 
72.   หมู่บ้านไปรษณีย์ 10,000  10,000 
73.   หมู่บ้านเพชรหทัย 10,000  10,000 
74.   หมู่บ้านอัมรินทร์นิเวศน์ 2 20,000  17,000 
75.   หมู่บ้านรวมโชค 2 22,000-25,000  18,000-21,000 
Page : 3/6
Page :  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |