แสดงรายการเฉพาะใน : เขตราชเทวี
 ค้นพบ 60 รายการ  Page : 3/3
ลำดับที่
ทำเลที่ดิน ราคาประเมินที่ดิน
พ.ศ. 2539-2542
(บาท/ตารางวา)
ราคาประเมินที่ดิน
พ.ศ. 2543-2546
(บาท/ตารางวา)
51.   ซอยราชปรารถ 80,000-150,000  63,000-100,000 
52.   ซอยราชฏภัณฑ์ 80,000-100,000  68,000-85,000 
53.   ซอยบุญปรารถนา 100,000-120,000  68,000-85,000 
54.   ซอยธรรมสโรช 80,000-100,000  68,000-76,000 
55.   ซอยราชเทวี 16 80,000-80,000  68,000 
56.   ซอยชุมชนบ้านครัวเหนือ 50,000-50,000  42,000 
57.   ซอยเพชรบุรี 6 150,000-200,000  110,000 
58.   ม.กิ่งเพชรวิลล่า 75,000-75,000  63,000 
59.   นอกเหนือ 10,000-40,000  8,500-34,000 
  รวมค่าเฉลี่ย เพิ่ม/ลด (เปอร์เซ็นต์)   -23% 
Page : 3/3
Page :  | 1 | 2 | 3 |