แสดงรายการเฉพาะใน : เขตยานนาวา
 ค้นพบ 76 รายการ  Page : 3/4
ลำดับที่
ทำเลที่ดิน ราคาประเมินที่ดิน
พ.ศ. 2539-2542
(บาท/ตารางวา)
ราคาประเมินที่ดิน
พ.ศ. 2543-2546
(บาท/ตารางวา)
51.   ซอยพาสุข 60,000-60,000  51,000 
52.   ซอยพัฒนาการ 1 60,000-60,000  51,000 
53.   ซอยเมฆสวัสดิ์ 60,000-65,000  47,000-51,000 
54.   ซอยปราสาทสุข 60,000-70,000  47,000-51,000 
55.   ซอยเย็นอากาศ 3 65,000-0,000  51,000 
56.   ซอยเย็นอากาศ 2 60,000-65,000  47,000-51,000 
57.   หมู่บ้านพันระวี 90,000-90,000  64,000 
58.   หมู่บ้านทวีสุข 65,000-70,000  55,000-60,000 
59.   หมู่บ้านเทพนรินทร์ 70,000-70,000  60,000 
60.   หมู่บ้านศรีกรุง 70,000-70,000  60,000 
61.   หมู่บ้านร่มสุข 72,000-72,000  55,000 
62.   หมู่บ้านแสวงวิสุทธฺ์ (ถนนนนทรี) 65,000-70,000  55,000 
63.   หมู่บ้านการ์เด้นท์เฮาส์ (ถนนนนทรี) 65,000-65,000  55,000 
64.   หมู่บ้านนครไทย 60,000-65,000  38,000-55,000 
65.   หมู่บ้านศรีปราโมทย์ 60,000-70,000  51,000-55,000 
66.   หมู่บ้านปรียานนท์ 60,000-60,000  51,000 
67.   หมู่บ้านสุขสรรค์ (ซอยสรรค์สุข) 65,000-65,000  51,000 
68.   หมู่บ้านนครหลวงไทย 2 65,000-65,000  51,000 
69.   หมู่บ้านลิ้นจี่ 65,000-65,000  51,000 
70.   หมู่บ้านนาวิน 65,000-65,000  51,000 
71.   หมู่บ้านพลอยไพลิน 65,000-65,000  51,000 
72.   หมู่บ้านพาวิลเลี่ยน 65,000-65,000  47,000-51,000 
73.   หมู่บ้านสาธุประดิษฐ์ 65,000-65,000  47,000 
74..   หมู่บ้านร่มเย็น (ซอยเศตะพราหมณ์) 60,000-60,000  43,000 
75.   กลุ่มที่ดินติดทางเดินและกลุ่มไม่มีทางเข้า-ออก (ที่สวน) 30,000-50,000  15,000-43,000 
Page : 3/4
Page :  | 1 | 2 | 3 | 4 |