แสดงรายการเฉพาะใน : เขตดินแดง
 ค้นพบ 60 รายการ  Page : 2/3
ลำดับที่
ทำเลที่ดิน ราคาประเมินที่ดิน
พ.ศ. 2539-2542
(บาท/ตารางวา)
ราคาประเมินที่ดิน
พ.ศ. 2543-2546
(บาท/ตารางวา)
26.   ซอยทินกร 90,000  46,000-51,000 
27.   ซอยโบสถ์แม่พระ 85,000  42,000-51,000 
28.   ซอยสุทธิพร 1 60,000  51,000 
29.   ซอยสุทธิพร 2 60,000  51,000 
30.   ซอยประชาสงเคราะห์ 14 55,000  46,000 
31.   ซอยประชาสงเคราะห์ 16 60,000  38,000-46,000 
32.   อินทามระ 33 46,000-60,000 
33.   ซอยชานเมือง 50,000  42,000 
34.   ซอยอรรณพนฤมิต 80,000  51,000-68,000 
35.   ซอยสันติสุข 80,000  46,000-68,000 
36.   ซอยพระนาง 80,000  46,000-68,000 
37.   ซอยร่วมมิตร 80,000-90,000  51,000-68,000 
38.   ซอยบุญอยู่ 80,000  51,000 
39.   อินทามระ 24 65,000-80,000  42,000-51,000 
40.   ซอยอรรถวิมล 80,000  42,000-51,000 
41.   ซอยบุณชูศรี 80,000-85,000  42,000-51,000 
42.   ซอยนาทอง 7 60,000  46,000 
43.   อินทามระ 22 55,000-90,000  35,000-51,000 
44.   อินทามระ 42 55,000-70,000  40,000-46,000 
45.   อินทามระ 44 55,000-70,000  40,000-46,000 
46.   อินทามระ 53 55,000-70,000  40,000-46,000 
47.   อินทามระ 55 55,000-70,000  40,000-46,000 
48.   อินทามระ 57 55,000-70,000  40,000-46,000 
49.   อินทามระ 59 55,000-70,000  40,000-46,000 
50.   ซอยแม่เนี้ยว 50,000  38,000-42,000 
Page : 2/3
Page :  | 1 | 2 | 3 |