แสดงรายการเฉพาะใน : เขตวังทองหลาง
 ค้นพบ 49 รายการ  Page : 2/2
ลำดับที่
ทำเลที่ดิน ราคาประเมินที่ดิน
พ.ศ. 2539-2542
(บาท/ตารางวา)
ราคาประเมินที่ดิน
พ.ศ. 2543-2546
(บาท/ตารางวา)
27.   หมู่บ้านแกรนด์วิลเลจ 32,000-40,000  27,000-34,000 
28.   หมู่บ้านทาวน์อินทาวน์ 38,000-38,000  32,000 
29.   หมู่บ้านพรรณวดี 40,000-40,000  34,000 
30.   หมู่บ้าน-เปี่ยมสุข 30,000-30,000  26,000 
31.   หมู่บ้านราชาวิลล่า 40,000-40,000  34,000 
32.   หมู่บ้านศิรินทร์เทพทาวน์เฮาส์ 22,000-22,000  18,000-19,000 
33.   หมู่บ้านประชากรไทย 20,000-20,000  17,000 
34.   หมู่บ้านศรีวรา 32,000-32,000  15,000-32,000 
35.   หมู่บ้านบดินทร์รักษา 25,000-25,000  21,000 
36.   หมู่บ้านสวยซื่อตรง 25,000-25,000  21,000 
37.   หมู่บ้านสุขสบายวิลล่า 22,000-22,000  18,000-19,000 
38.   หมู่บ้านทิวสน 22,000-22,000  18,000-19,000 
39.   หมู่บ้านออคิดวิลล่า 25,000-25,000  21,000 
40.   หมู่บ้านสวย 25,000-25,000  21,000 
41.   หมู่บ้านไทยศิริ 25,000-25,000  21,000 
42.   หมู่บ้านตะวันรุ่ง 40,000-50,000  34,000-38,000 
43.   หมู่บ้านเกตุนุติการ์เด้น 25,000-25,000  21,000 
44.   หมู่บ้านลาดพร้าววิลล่า 30,000-30,000  26,000 
45.   หมู่บ้านรอยัลพาร์ควิลล์ 28,000-28,000  23,000-24,000 
46.   หมู่บ้านธารารมณ์ 40,000-40,000  34,000 
47.   หมู่บ้านนวศรี 40,000-50,000  34,000-43,000 
48.   ซอยทั่วไป 10,000-25,000  8,500-34,000 
49.   ที่ดินไม่มีทางเข้าออก 4,000-10,000  3,000-17,000 
  รวมค่าเฉลี่ย เพิ่ม/ลด (เปอร์เซ็นต์)   -15% 
Page : 2/2
Page :  | 1 | 2 |