แสดงรายการเฉพาะใน : เขตลาดพร้าว
 ค้นพบ 137 รายการ  Page : 2/6
ลำดับที่
ทำเลที่ดิน ราคาประเมินที่ดิน
พ.ศ. 2539-2542
(บาท/ตารางวา)
ราคาประเมินที่ดิน
พ.ศ. 2543-2546
(บาท/ตารางวา)
26.   ถนนสุขาภิบาล (หมาเมิน) 16,000-20,000  15,000-17,000 
27.   ถนนสุขาภิบาล-เกษตร 10,000-20,000  7,500-17,000 
28.   ถนนคู่ขนานประดิษฐ์มนูธรรม 8,000-16,000  8,500-17,000 
29.   ซอยลาดปลาเค้า 29 20,000  17,000 
30.   ซอยโอษธิศ 3 20,000  17,000 
31.   ซอยจักรกฤษ 3,4,5,6,7,8,9 20,000-25,000  17,000 
32.   ซอยคำเปรม 15,000-20,000  15,000-17,000 
33.   ซอยอุไรศิลป์ 20,000  17,000-19,000 
34.   ซอย.ลาดปลาเค้า 23 18,000  15,000-19,000 
35.   ถนนลาดปลาเค้า 25 18,000  15,000 
36.   ถนนโชคชัย 4 ซอย 78 (ซอยพัฒนวิถี) 17,000-18,000  15,000 
37.   ถนนสุขาภิบาล (ลำเจียก) 16,000-18,000  12,000-14,000 
38.   ซอยสหกรณ์ 2,3,5,12 14,000-17,000  12,000-14,000 
39.   ซอยนกแก้วน้อย 1 17,000  14,000 
40.   ซอยนกแก้วน้อย 2 17,000  14,000 
41.   ซอยบำรุงศิลป์ 15,000  14,000-21,000 
42.   ซอยบำรุง 14,000  14,000 
43.   ซอยพนาสุข 17,000-20,000  14,000 
44.   ซอยวงศ์วาน 15,000  13,000 
45.   ซอยลาดพร้าม 87 15,000  13,000 
46.   ซอยสยามธรณี 12,000  13,000-17,000 
47.   ซอยผู้ใหญ่ชม ,ซอยไทรร่มเย็น 8,000-12,000  5,500-12,000 
48.   ซอยทั่วไป 8,000-20,000  1,500-17,000 
49.   หมู่บ้านถาวรทาวน์เฮาส์ 20,000  20,000-21,000 
50.   หมู่บ้านชวนชื่น 22,000  15,000-19,000 
Page : 2/6
Page :  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |