แสดงรายการเฉพาะใน : เขตราษฏร์บูรณะ
 ค้นพบ 35 รายการ  Page : 2/2
ลำดับที่
ทำเลที่ดิน ราคาประเมินที่ดิน
พ.ศ. 2539-2542
(บาท/ตารางวา)
ราคาประเมินที่ดิน
พ.ศ. 2543-2546
(บาท/ตารางวา)
26.   ซอยประชาอุทิศ 39 35,000  20,000-30,000 
27.   ซอยประชาอุทิศ 45 20,000-38,000  17,000-34,000 
28.   ซอยประชาอุทิศ 59/6 18,000-30,000  17,000-26,000 
29.   หมู่บ้านสวนธนวิลเลจ 25,000-30,000  26,000 
30.   หมู่บ้านสินทวีสวนธน 30,000  26,000 
31.   หมู่บ้านรัชดาสวนธน 30,000  26,000 
32.   หมู่บ้านประชาสุข 30,000  26,000-34,000 
33.   ที่ดินติดซอยต่างๆทั้งเขต 15,000-77,000 
34.   กลุ่มที่ดินไม่มีทางเข้าออก 2,000-10,000 
  รวมค่าเฉลี่ย เพิ่ม/ลด (เปอร์เซ็นต์)   -17% 
Page : 2/2
Page :  | 1 | 2 |