แสดงรายการเฉพาะใน : เขตราชเทวี
 ค้นพบ 60 รายการ  Page : 2/3
ลำดับที่
ทำเลที่ดิน ราคาประเมินที่ดิน
พ.ศ. 2539-2542
(บาท/ตารางวา)
ราคาประเมินที่ดิน
พ.ศ. 2543-2546
(บาท/ตารางวา)
26.   ซอยเพชรบุรี 37 140,000-140,000  120,000 
27.   ซอยราชวิถี 7 120,000-160,000  65,000-110,000 
28.   ซอยราชวิถี 5 100,000-180,000  100,000-110,000 
29.   ซอยเลิศปัญญา 130,000-150,000  100,000-110,000 
30.   ซอยเพชรบุรี 7 130,000-150,000  60,000-110,000 
31.   ซอยเพชรบุรี 12 75,000-140,000  34,000-130,000 
32.   ซอยเพชรบุรี 11 130,000-140,000  100,000-110,000 
33.   ซอยเพชรบุรี 10 100,000-150,000  76,000-110,000 
34.   ซอยเพชรบุรี 43 110,000-120,000  85,000-100,000 
35.   ซอยเพชรบุรี 41 120,000-120,000  100,000 
36.   ซอยเพชรบุรี 36 120,000-120,000  85,000-100,000 
37.   ซอยเพชรบุรี 20 75,000-120,000  50,000-100,000 
38.   ซอยเพชรบุรี 18 75,000-200,000  50,000-100,000 
39.   ซอยเพชรบุรี 14 120,000-140,000  100,000 
40.   ซอยสดพินสรร 100,000-140,000  68,000-100,000 
41.   ซอยศรีอยุธยา 4,6,8 100,000-130,000  68,000-100,000 
42.   ซอยศรีอยุธยา 10 130,000-160,000  85,000 
43.   ซอยราชวิถี 3 100,000-120,000  85,000-100,000 
44.   ซอยพระราม 6/19 95,000-120,000  68,000-80,000 
45.   ซอยโรงเรียนกิ่งเพชร 70,000-100,000  60,000-76,000 
46.   ซอยพระราม 6/21 75,000-80,000  50,000-68,000 
47.   ซอยพระราม 6/23 85,000-90,000  63,000-68,000 
48.   ซอยเพชรบุรี 17 110,000-200,000  95,000-170,000 
49.   ซอยเพชรบุรี 9 130,000-150,000  100,000-130,000 
50.   ซอยเพชรบุรี 13 120,000-150,000  100,000-130,000 
Page : 2/3
Page :  | 1 | 2 | 3 |