แสดงรายการเฉพาะใน : เขตยานนาวา
 ค้นพบ 76 รายการ  Page : 2/4
ลำดับที่
ทำเลที่ดิน ราคาประเมินที่ดิน
พ.ศ. 2539-2542
(บาท/ตารางวา)
ราคาประเมินที่ดิน
พ.ศ. 2543-2546
(บาท/ตารางวา)
26.   ซอยอมร 65,000-80,000  43,000-68,000 
27.   ซอยอื่นๆ 35,000-80,000  30,000-68,000 
28.   สาธุประดิษฐ์ ซอย 51,53 75,000  64,000 
29.   ถนนเย็นอากาศ 80,000-100,000  60,000 
30.   พระราม 3 ซอย 46 80,000-80,000  55,000-60,000 
31.   พระราม 3 ซอย 63 70,000-70,000  60,000 
32.   นราธิวาสราชครินทร์ ซอย 18 70,000-75,000  60,000 
33.   นราธิวาสราชครินทร์ ซอย 20 70,000-75,000  47,000-60,000 
34.   นราธิวาสราชครินทร์ ซอย 24 58,000-60,000  43,000-60,000 
35.   ซอยโสณมัย 2 65,000-80,000  51,000-60,000 
36.   สาธุประดิษฐ์ ซอย 36,38,40 65,000-65,000  55,000 
37.   สาธุประดิษฐ์ ซอย 44 60,000-70,000  51,000-55,000 
38.   สาธุประดิษฐ์ ซอย 46 78,000-70,000  55,000 
39.   สาธุประดิษฐ์ ซอย 39 70,000-70,000  55,000 
40.   สาธุประดิษฐ์ ซอย 49 65,000-70,000  43,000-55,000 
41.   สาธุประดิษฐ์ ซอย 55 60,000-70,000  51,000-55,000 
42.   พระราม 3 ซอย 31 60,000-65,000  55,000 
43.   พระราม 3 ซอย 55 60,000-70,000  51,000-55,000 
44.   ซอยนาคสุวรรณ 50,000-65,000  30,000-55,000 
45.   ซอยนาวิน 60,000-70,000  51,000-55,000 
46.   สาธุประดิษฐ์ ซอย 7 75,000-75,000  51,000 
47.   สาธุประดิษฐ์ ซอย 9 75,000-75,000  51,000 
48.   สาธุประดิษฐ์ ซอย 42 55,000-60,000  43,000-51,000 
49.   พระราม 3 ซอย 47 40,000-60,000  34,000-51,000 
50.   ซอยศรีเทพชัย 50,000-60,000  38,000-51,000 
Page : 2/4
Page :  | 1 | 2 | 3 | 4 |