แสดงรายการเฉพาะใน : เขตพระโขนง, บางนา
 ค้นพบ 112 รายการ  Page : 2/5
ลำดับที่
ทำเลที่ดิน ราคาประเมินที่ดิน
พ.ศ. 2539-2542
(บาท/ตารางวา)
ราคาประเมินที่ดิน
พ.ศ. 2543-2546
(บาท/ตารางวา)
20.   ซอยสุขุมวิท 95/1 50,000  43,000 
21.   ซอยสุขุมวิท 97,97/1,68 40,000-50,000  34,000-43,000 
22.   ซอยสุขุมวิท 91 30,000-50,000  30,000-43,000 
23.   ซอยสุขุมวิท 60 30,000-50,000  26,000-38,000 
24.   ซอยสุขุมวิท 54 25,000-50,000  21,000-43,000 
25.   ซอยสุขุมวิท 58 30,000-45,000  26,000-38,000 
26.   ซอยสุขุมวิท 56 20,000-45,000  17,000-38,000 
27.   ซอยสุขุมวิท 62/1,64,68 40,000  34,000-38,000 
28.   ซอยสุขุมวิท 60/1,89/1 30,000-40,000  26,000-34,000 
29.   ซอยสุขุมวิท 81 25,000-40,000  21,000-34,000 
30.   ซอยสุขุมวิท 52 20,000-40,000  17,000-34,000 
31.   ซอยสุขุมวิท 85,87,89 25,000-35,000  21,000-31,000 
32.   ซอยสุขุมวิท 66/1 30,000  26,000 
33.   ซอยสุขุมวิท 83 20,000-30,000  17,000-26,000 
34.   ซอยสุขุมวิท 87 25,000  21,000 
35.   ซอยพลูสิน 30,000-45,000  26,000-38,000 
36.   ซอยปิยะบุตร 40,000  34,000 
37.   ซอยจุฬา 12, ซอยเต็กเฮงหยู 25,000  21,000 
38.   ซอยจุฬา 4 20,000  17,000 
39.   ซอยอ่องเอี่ยม 50,000-70,000  43,000-64,000 
40.   ซอยทองอยู่ใต้ 40,000-50,000  34,000-38,000 
41.   ซอยสมิงราชาเทวะ 30,000-50,000  26,000-43,000 
42.   ซอยโรงเรียนบูรณพนธ์ 45,000  30,000-38,000 
43.   ซอยรุ่งแสง 40,000  34,000-43,000 
44.   ซอยพูนทรัพย์ 40,000  30,000-34,000 
Page : 2/5
Page :  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |