แสดงรายการเฉพาะใน : เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย
 ค้นพบ 37 รายการ  Page : 2/2
ลำดับที่
ทำเลที่ดิน ราคาประเมินที่ดิน
พ.ศ. 2539-2542
(บาท/ตารางวา)
ราคาประเมินที่ดิน
พ.ศ. 2543-2546
(บาท/ตารางวา)
26.   ซอยราชสีห์ 180,000  150,000 
27.   ถนนดำรงรักษ์ 150,000-225,000  85,000-150,000 
28.   ซอยแม้นศรี 2 150,000  130,000-150,000 
29.   ซอยนาคบำบุง 150,000  85,000-150,000 
30.   ซอยนาคราช 150,000  85,000-150,000 
31.   ซอยศุภมิตร 180,000-225,000  85,000-140,000 
32.   ถนนกระออม 225,000  140,000 
33.   ถนนคลองวัดโสมนัส 225,000  120,000-130,000 
34.   ซอยบ้านบาตร 120,000  76,000-100,000 
35.   ซอยโสมนัส 15,000  85,000 
36.   นอกเหนือ 60,000  34,000-42,000 
  รวมค่าเฉลี่ย เพิ่ม/ลด (เปอร์เซ็นต์)   -24% 
Page : 2/2
Page :  | 1 | 2 |