แสดงรายการเฉพาะใน : เขตบางคอแหลม
 ค้นพบ 32 รายการ  Page : 2/2
ลำดับที่
ทำเลที่ดิน ราคาประเมินที่ดิน
พ.ศ. 2539-2542
(บาท/ตารางวา)
ราคาประเมินที่ดิน
พ.ศ. 2543-2546
(บาท/ตารางวา)
26.   หมู่บ้านศรีไทยวิลล่า 40,000-50,000  43,000 
27.   หมู่บ้านจูนวิลล่า 56,000-56,000  43,000 
28.   ซอยจารุวัตร 45,000-50,000  38,000-43,000 
29.   ซอยกรองใจ 50,000-50,000  43,000 
30.   หมู่บ้านเอสตร้าไทยเวทพาร์ท 22,000-30,000  30,000 
31.   กลุ่มที่ดินติดทางเดินและกลุ่มไม่มีทางเข้าออก 20,000-35,000  17,000-21,000 
  รวมค่าเฉลี่ย เพิ่ม/ลด (เปอร์เซ็นต์)   -17% 
Page : 2/2
Page :  | 1 | 2 |