แสดงรายการเฉพาะใน : เขตบางขุนเทียน
 ค้นพบ 55 รายการ  Page : 2/3
ลำดับที่
ทำเลที่ดิน ราคาประเมินที่ดิน
พ.ศ. 2539-2542
(บาท/ตารางวา)
ราคาประเมินที่ดิน
พ.ศ. 2543-2546
(บาท/ตารางวา)
26.   หมู่บ้านธนทรัพย์ 25,000  20,000 
27.   หมู่บ้านสุดจิตต์นิเวศน์ 20,000-25,000  17,000-20,000 
28.   หมู่บ้านพระราม 2 20,000-25,000  12,000-15,000 
29.   หมู่บ้านอมรชัย 4 22,000-25,000  12,000-15,000 
30.   หมู่บ้านกรีนปาร์ควิว 22,000  17,000 
31.   หัวกระบะแฟคเตอรีเฮาส์ 15,000-20,000  15,000-18,000 
32.   หมู่บ้านคุณาลัย 15,000  8,000-12,000 
33.   หมู่บ้านสวยสีส้ม 15,000  12,000 
34.   หมู่บ้านเคหะบุรี 12,000-15,000  12,000-15,000 
35.   หมู่บ้านร่วมสุขวิลล่า 9,000-15,000  8,000-15,000 
36.   หมู่บ้านสวัสดี 15,000  12,000 
37.   หมู่บ้านคุณาลัยรีสอร์ท 15,000  6,000-10,000 
38.   หมู่บ้านวิเศษสุขนคร 5,000-12,000  5,000-10,000 
39.   หมู่บ้านชัยพฤกษ์ 12,000  6,000-12,000 
40.   หมู่บ้านสิรินดา 6,000-12,000  4,000-10,000 
41.   หมู่บ้านวีเคโฮม 12,000  10,000 
42.   หมู่บ้านสินทวีงามเจริญ 12,000  10,000 
43.   หมู่บ้านจุลพงษ์วิลล่า 12,000  12,000 
44.   หมู่บ้านทีเอสวิลล่า 10,000  8,500 
45.   หมู่บ้านไพรลดา 1 8,000-10,000  8,000-10,000 
46.   หมู่บ้านไพรลดา 2 8,000-10,000  8,000 
47.   หมู่บ้านไพรลดา 4 10,000  8,000-10,000 
48.   หมู่บ้านไพรลดา 3 5,000  8,000-10,000 
49.   หมู่บ้านพฤกษ์ภิรมย์ 10,000  17,000 
50.   หมู่บ้านบ้านพิศาล เฟส 4 9,000  12,000 
Page : 2/3
Page :  | 1 | 2 | 3 |