แสดงรายการเฉพาะใน : เขตบางกอกน้อย
 ค้นพบ 38 รายการ  Page : 2/2
ลำดับที่
ทำเลที่ดิน ราคาประเมินที่ดิน
พ.ศ. 2539-2542
(บาท/ตารางวา)
ราคาประเมินที่ดิน
พ.ศ. 2543-2546
(บาท/ตารางวา)
26.   ซอยอำนวยผล 25,000  20,000-25,000 
27.   ซอย,ทางอื่นๆ 18,000-100,000  15,000-90,000 
28.   หมู่บ้านนครหลวง 30,000-60,000  26,000-51,000 
29.   หมู่บ้านพูลศรี 30,000  26,000 
30.   หมู่บ้านแก้ววิลล่า (ซ.จรัญฯ 27),หมู่บ้านบุปผาสวรรค์ 30,000  26,000 
31.   หมู่บ้านจรัญวิลล่า 1.หมู่บ้านบุษราคัม (ริมน้ำ),หมู่บ้านสินชัย 30,000  26,000 
32.   หมู่บ้านเดือนทิพย์ 2,หมู่บ้านจรัญวิลล่า 2 25,000  21,000 
33.   หมู่บ้านทิพย์,หมู่บ้านขุนนนท์นิเวศน์ 25,000  21,000 
34.   ติดทางเดินคอนกรีต 8,000-40,000  7,000-30,000 
35.   ติดคลองบางกอกน้อย,คลองอื่นๆ 8,000-25,000  7,000-20,000 
36.   ติดทางรถไฟสายใต้ 8,000  7,000 
37.   กลุ่มที่ดินไม่มีทางเข้าออก 5,000-20,000 
  รวมค่าเฉลี่ย เพิ่ม/ลด (เปอร์เซ็นต์)   -13% 
Page : 2/2
Page :  | 1 | 2 |