แสดงรายการเฉพาะใน : เขตคลองสาน
 ค้นพบ 37 รายการ  Page : 2/2
ลำดับที่
ทำเลที่ดิน ราคาประเมินที่ดิน
พ.ศ. 2539-2542
(บาท/ตารางวา)
ราคาประเมินที่ดิน
พ.ศ. 2543-2546
(บาท/ตารางวา)
26.   ซอยเจริญนคร 18 60,000-70,000  38,000-60,000 
27.   ซอยเจริญนคร 24 60,000-68,000  38,000-55,000 
28.   ซอยเจริญนคร 28 35,000-70,000  26,000-55,000 
29.   ซอยเจริญนคร 37 90,000  50,000-77,000 
30.   ซอยเจริญนคร 40 50,000-70,000  34,000-60,000 
31.   ซอยเจริญนคร 46 15,000-90,000  13,000-60,000 
32.   หมู่บ้านพรชัยวิลล่า (ซอยธนบุรี 6) 60,000  51,000 
33.   หมู่บ้านชวลิต (ซอยเจริญนคร 40) 50,000  43,000 
34.   หมู่บ้านสุขเกษมวิลล่า (ซอยเจริญนคร 40) 70,000  43,000-60,000 
35.   ที่ดินติดซอยต่างๆทั้งเขต 13,000-102,000 
36.   กลุ่มที่ดินไม่มีทางเข้าออก 8,500-20,000 
  รวมค่าเฉลี่ย เพิ่ม/ลด (เปอร์เซ็นต์)   -19% 
Page : 2/2
Page :  | 1 | 2 |