แสดงรายการเฉพาะใน : เขตตลิ่งชัน
 ค้นพบ 62 รายการ  Page : 1/3
ลำดับที่
ทำเลที่ดิน ราคาประเมินที่ดิน
พ.ศ. 2539-2542
(บาท/ตารางวา)
ราคาประเมินที่ดิน
พ.ศ. 2543-2546
(บาท/ตารางวา)
1.   ถนนบรมราชชนี (ถนนปิ่นเกล้า-นครชัยศรี) 30,000-60,000  20,000-60,000 
2.   ถนนกาญจนาภิเษก (ถนนปิ่นเกล้า-นครชัยศรี) 18,000-35,000  12,000-30,000 
3.   ถนนสวนผัก 10,000-25,000  9,000-20,000 
-   ซอยแยกต่างๆ 10,000-15,000  7,000-24,000 
-   นอกเหนือ 25,000-8,000  1,000-12,000 
4.   ถนนทุ่งมังกร 17,000-25,000  14,000-25,000 
-   ซอยแยกต่างๆ 12,000-15,000  8,000-15,000 
5.   ถนนฉิมพลี 14,000-30,000  12,000-30,000 
-   ซอยแยกต่างๆ 12,000-25,000  7,000-21,000 
-   นอกเหนือ 3,000-8,000  1,000-4,000 
6.   ถนนวัดชัยพฤกษ์ 1 19,000-30,000  13,000-30,000 
7.   ถนนชักพระ 20,000-30,000  10,000-25,000 
8.   ถนนฉิมพลี-วัดรัชฏาธิษฐาน 10,000-25,000  9,000-21,000 
9.   ถนนวัดปากน้ำฝั่งเหนือ 18,000-20,000  13,000-17,000 
10.   ถนนวัดแก้ว-ซอยจรัลสนิทวงศ์ 35 14,000-20,000  8,000-25,000 
11.   ถนนพุทธมณฑล-วัดแก้ว 10,000-25,000  5,000-21,000 
-   ซอยแยกต่างๆ 5,000-12,000  4,000-7,000 
-   นอกเหนือ 3,000-5,000  1,000-4,000 
12.   ถนนวัดอินทราวาส 10,000-16,000  7,000-16,000 
13.   ถนนบรมบางเชือกหนัง (ซอยวัดมะพร้าวเตี้ย) 10,000-15,000  5,000-13,000 
14.   ถนนสายพัฒนาการ (ถนนสายพระเทพ) 8,000-15,000  5,000-12,000 
15.   ถนนสุขาภิบาลบางระมาด 10,000-14,000  7000-20,000 
16.   ซอยแยกต่างๆทั้งเขต 4,000-24,000 
17.   กลุ่มที่ติดทางเดินและกลุ่มไม่มีทางเข้าออก 1,000-12,000 
18.   หมูบ้านมหาดไทย 2 10,000-16,000  13,000-15,000 
Page : 1/3
Page :  | 1 | 2 | 3 |