แสดงรายการเฉพาะใน : เขตดุสิต
 ค้นพบ 62 รายการ  Page : 1/3
ลำดับที่
ทำเลที่ดิน ราคาประเมินที่ดิน
พ.ศ. 2539-2542
(บาท/ตารางวา)
ราคาประเมินที่ดิน
พ.ศ. 2543-2546
(บาท/ตารางวา)
11.   ถนนหลานหลวง 96,000-144,000  82,000-140,000 
2.   ถนนนครสวรรค์ 96,000-144,000  82,000-140,000 
3.   ถนนสามเสน 72,000-156,000  60,000-170,000 
4.   ถนนลูกหลวง 72,000-120,000  51,000-130,000 
5.   ถนนนครชัยศรี 84,000-156,000  60,000-120,000 
6.   ถนนพิษณุโลก 96,000-120,000  85,000-100,000 
7.   ถนนราชสีมา 108,000  60,000-100,000 
8.   ถนนราชวิถี 72,000-108,000  48,000-100,000 
9.   ถนนพระราม 5 72,000-120,000  51,000-100,000 
10.   ซอยตลาดมหานาค 96,000-120,000  68,000-100,000 
11.   ถนนอำนวยสงคราม 72,000-96,000  68,000-94,000 
12.   ถนนสุโขทัย 54,000-96,000  43,000-94,000 
13.   ถนนสวรรคโลก 96,000  55,000-94,000 
14.   ถนนพิชัย 72,000-96,000  43,000-94,000 
15.   ถนนเทอดดำริห์ 72,000-96,000  51,000-94,000 
16.   ถนนอู่ทอง 96,000  85,000 
17.   ถนนองค์รักษ์ (ซ.สามเสน 28) 66,000-96,000  51,000-85,000 
18.   ถนนศรีอยุธยา 96,000-120,000  85,000 
19.   ถนนราชดำเนินนอก 96,000  85,000 
20.   ซอยหลานหลวง 14 96,000  68,000-85,000 
21.   ซอยนครสวรรค์ 16 84,000  68,000-77,000 
22.   ถนนเศรษฐศิริ 84,000  47,000-77,000 
23.   ซอยตลาดศรีย่าน 72,000  60,000-68,000 
24.   ซอยสามเสน 14 48,000-84,000  43,000-68,000 
25.   ซอยระนอง 1 60,000-72,000  60,000-68,000 
Page : 1/3
Page :  | 1 | 2 | 3 |