แสดงรายการเฉพาะใน : เขตดินแดง
 ค้นพบ 60 รายการ  Page : 1/3
ลำดับที่
ทำเลที่ดิน ราคาประเมินที่ดิน
พ.ศ. 2539-2542
(บาท/ตารางวา)
ราคาประเมินที่ดิน
พ.ศ. 2543-2546
(บาท/ตารางวา)
1.   ถนนรัชดาภิเษก 100,000-350,000  100,000-250,000 
2.   ถนนพหลโยธิน 250,000  250,000 
3.   ถนนอโศก-ดินแดง 80,000-200,000  44,000-200,000 
4.   ถนนวิภาวดีฯ 180,000  140,000-180,000 
5.   ถนนสุทธิสารวินิจฉัย 130,000  70,000-130,000 
6.   ถนนประชาสงเคราะห์ 100,000  50,000-85,000 
7.   ถนนประชาสุข 100,000  70,000-85,000 
8.   อินทามระ 100,000  64,000-76,000 
9.   ถนนพระราม 9 200,000  80,000 
10.   รัชดาภิเษก 7 (นาทอง) 90,000  50,000-68,000 
11.   ซอยเหมวงศ์ 120,000  68,000 
12.   ซอยชุ่มชื่น 120,000  68,000 
13.   ซอยตระกูลสุข 100,000  68,000 
14.   ซอยรัชดาภิเษก 1 100,000  59,000 
15.   ซอยรัชดาภิเษก 3 60,000-100,000  51,000-59,000 
16.   ซอยสรงปรางค์ 150,000  44,000-59,000 
17.   ซอยทรัพย์ธานี 60,000-120,000  51,000-59,000 
18.   ซอยโพธิ์ปั้น 60,000-120,000  46,000-59,000 
19.   อินทามระ 20 62,000-90,000  38,000-60,000 
20.   อินทามระ 35 70,000-130,000  42,000-65,000 
21.   อินทามระ 37 70,000-80,000  42,000-65,000 
22.   ตลาดศรีดินแดง 80,000-90,000  42,000-65,000 
23.   ซอยประชาสงเคราะห์ 2 80,000  51,000 
24.   ซอยตึกคู่ฟ้า 90,000  51,000 
25.   ซอยประชาสันติ 80,000  42,000-51,000 
Page : 1/3
Page :  | 1 | 2 | 3 |