แสดงรายการเฉพาะใน : เขตดอนเมือง, หลักสี่
 ค้นพบ 66 รายการ  Page : 1/3
ลำดับที่
ทำเลที่ดิน ราคาประเมินที่ดิน
พ.ศ. 2539-2542
(บาท/ตารางวา)
ราคาประเมินที่ดิน
พ.ศ. 2543-2546
(บาท/ตารางวา)
1.   ถนนงามวงศ์วาน 140,000-160,000  59,000-102,000 
2.   ถนนแจ้งวัฒนะ 50,000-120,000  21,000-102,000 
3.   ถนนวิภาวดีรังสิต 50,000-120,000  25,000-102,000 
4.   ถนนพหลโยธิน 40,000-100,000  21,000-60,000 
5.   ถนนสรงประภา 8,000-60,000  5,000-51,000 
6.   ถนนเดชะตุงคะ 15,000-15,000  8,500-13,000 
7.   ถนนเลียบคลองนายกิม 7,000-12,000  4,200-10,000 
8.   ถนนนาวงศ์พัฒนา 6,000-20,000  5,000-17,000 
9.   ถนนช่างอากาศอุทิศ 20,000-30,000  17,000-26,000 
10.   ถนนประชาอุทิศ 20,000-30,000  17,000-26,000 
11.   ถนนหน้าวัดเวฬุวนาราม 6,000-25,000  5,000-21,000 
12.   ซอยชินเขต 1 45,000-50,000  38,000-43,000 
13.   ซอยชินเขต 2 35,000-50,000  34,000-43,000 
14.   ซอยชินเขต 3 40,000-45,000  34,000-38,000 
15.   ซอยโรงภาพยนต์งานวงศ์วาน 45,000-60,000  38,000-43,000 
16.   ซอยพงษ์เพชรพัฒนา 2 50,000  38,000 
17.   ซอยแจ้งวัฒนะ 1 28,000-30,000  24,000-26,000 
18.   ซอยแจ้งวัฒนะ 10 25,000-24,000  21,000-34,000 
19.   ซอยแจ้งวัฒนะ 12 25,000-25,000  21,000 
20.   ซอยแจ้งวัฒนะ 11,13,15 30,000-40,000  26,000-34,000 
21.   ซอยแจ้งวัฒนะ 14 30,000-40,000  7,300-43,000 
22.   ซอยวิภาวดีฯ 62,64 35,000-50,000  30,000-43,000 
23.   ซอยวิภาวดีฯ 56,58 30,000-40,000  26,000-34,000 
24.   ซอยโกสุมร่วมใจ 1-18 18,000-20,000  13,000-17,000 
25.   ซอยเก่งกล้า 20,000  17,000 
Page : 1/3
Page :  | 1 | 2 | 3 |