แสดงรายการเฉพาะใน : เขตห้วยขวาง
 ค้นพบ 86 รายการ  Page : 1/4
ลำดับที่
ทำเลที่ดิน ราคาประเมินที่ดิน
พ.ศ. 2539-2542
(บาท/ตารางวา)
ราคาประเมินที่ดิน
พ.ศ. 2543-2546
(บาท/ตารางวา)
1.   ถนนรัชดาภิเษก 250,000-350,000  60,000-250,000 
2.   ถนนเพชรบุรึ 200,000-220,000  150,000-200,000 
3.   ถนนพระราม 9 160,000-350,000  42,000-220,000 
4.   ถนนอโศก-ดินแดง 180,000  150,000 
5.   ถนนเชื่อมพระราม 9-ถ.เพชรบุรี 150,000  60,000-120,000 
6.   ถนนประชาราษฏร์บำเพ็ญ 60,000-160,000  34,000-85,000 
7.   ถนนประชาสงเคราะห์ 90,000-100,000  57,000-85,000 
8.   ถนนประชาอุทิศ 60,000-150,000  51,000-65,000 
9.   ถนนเทียมร่วมมิตร 120,000-150,000  50,000-70,000 
10.   ถนนประชาร่วมมิตร 90,000-120,000  59,000 
11.   รัชดาภิเษก 18 150,000-180,000  22,000-85,000 
12.   รัชดาภิเษก 14 65,000-100,000  55,000-85,000 
13.   รัชดาภิเษก 12 70,000-180,000  59,000-85,000 
14.   รัชดาภิเษก 16 200,000  76,000 
15.   ซอยเพชรบุรี 38 120,000  70,000-80,000 
16.   รัชดาภิเษก 6 80,000  40,000-59,000 
16.   รัชดาภิเษก 6 80,000  40,000-59,000 
17.   รัชดาภิเษก 4 80,000  40,000-59,000 
18.   รัชดาภิเษก 2 80,000  40,000-59,000 
19.   พระราม 9 ซอย 17 200,000  34,000-51,000 
20.   ซอยศูนย์วิจัย 4 120,000  12,000-51,000 
21.   พระราม 9 ซอย 21 100,000  30,000-42,000 
22.   พระราม 9 ซอย 19 70,000-85,000  30,000-42,000 
23.   พระราม 9 ซอย 15 70,000-85,000  42,000-85,000 
24.   พระราม 9 ซอย 13 70,000-85,000  42,000-85,000 
Page : 1/4
Page :  | 1 | 2 | 3 | 4 |