แสดงรายการเฉพาะใน : เขตหนองจอก
 ค้นพบ 65 รายการ  Page : 1/3
ลำดับที่
ทำเลที่ดิน ราคาประเมินที่ดิน
พ.ศ. 2539-2542
(บาท/ตารางวา)
ราคาประเมินที่ดิน
พ.ศ. 2543-2546
(บาท/ตารางวา)
1.   ถนนสุวินทวงศ์ -ตั้งแต่คลองลำต้นไทรถีงแยกถนนเชื่อมสัมพันธ์ 7,000-18,000  6,000-15,000 
-   ตั้งแต่ถนนเชื่อมสัมพันธ์ถีงแยกถนนอยู่วิทยา 9,000-20,000  8,000-17,000 
-   ตั้งแต่แยกถนนวิทยาสุดเขต 6,000-16,000  4,000-14,000 
2.   ถนนเชื่อมสัมพันธ์ 7,000-20,000  5,000-17,000 
3.   ถนนเลียบวารี 4,000-15,000  3,000-13,000 
4.   ถนนมิตรไมตรี 3,000-10,000  2,000-9,000 
5.   ถนนประชาสำราญ ตั้แต่แยก ถนนไมตรีถึงแยกถนนคลอง 10 ถึงคลอง 14 4,000-7,500  2,000-9,000 
-   ตั้งแต่แยกถนนคลอง 10- คลอง 14 ถึงสุดเขต 4,000-7,000  2,000-6,000 
6.   ถนนคลอง 9 4,000-5,000  2,000-4,500 
7.   ถนนคู้คลอง 10 2,000-6,500  2,000-5,600 
8.   ถนนคลอง 10-คลอง 14 ตั้งแต่แยกถนนคู้คลอง 10 ถึงแยกถนนประชาสำราญ 2,000-5,000  1,700-4,300 
-   ตั้งแต่ถนนประชาสำราญถึงคลอง 13 2,000-4,000  1,700-3,000 
9.   ถนนแสนเกษม 2,000-4,500  1,700-4,000 
10.   ถนนทางหลวงกรุงเทพมหานครสาย 3312 2,000-5,000  1,700-4,000 
11.   ถนนผดุงพันธ์ 2,500-10,000  2,000-7,000 
12.   ถนนสงฆสันติสุข 4,000-8,000  3,000-7,000 
13.   ถนนอยู่วิทยา 3,000-8,000  3,000-6,000 
14.   ถนนร่วมพัฒนา 2,000-7,500  2,000-5,000 
15.   ถนนวิบูลย์สาธุกิจ 3,500-5,000  2,000-4,000 
16.   ถนนฉลองกรุง 7,000-9,000  5,700-12,000 
17.   ถนนประชาอุทิศ 6,500-8,000  5,500-6,800 
18.   ถนนสังฆประชา 8,000-8,000  3,600-6,400 
19.   ซอยพึ่งพระธรรม 8,500-9,000  7,200-7,700 
20.   ซอยโรงเรียนศิริวังพิทยา 2,000-8,000  7,200-7,700 
21.   ซอยวัดราษฏร์บำรุง 6,000-8,000  4,000-7,000 
Page : 1/3
Page :  | 1 | 2 | 3 |