แสดงรายการเฉพาะใน : เขตสัมพันธวงศ์
 ค้นพบ 29 รายการ  Page : 1/2
ลำดับที่
ทำเลที่ดิน ราคาประเมินที่ดิน
พ.ศ. 2539-2542
(บาท/ตารางวา)
ราคาประเมินที่ดิน
พ.ศ. 2543-2546
(บาท/ตารางวา)
1.   ถนนเยาวราช 300,000-700,000  260,000-510,000 
2.   ถนนมังกร 350,000-500,000  300,000-430,000 
3.   ซอยวานิช 1 300,000-500,000  210,000-430,000 
4.   ถนนสำเพ็ง 500,000-600,000  340,000-430,000 
5.   ซอยผลิตผล 600,000-600,000  340,000-430,000 
6.   ตรอกเจ้าสัวเนียม 400,000-600,000  340,000-430,000 
7.   ถนนเจริญกรุง 180,000-500,000  170,000-380,000 
9.   ถนนมหาจักร 400,000-500,000  240,000-380,000 
10.   ถนนอิสรานุภาพ 450,000-500,000  340,000-380,000 
11.   ถนนวรจักร 150,000-400,000  130,000-340,000 
12.   ถนนผดุงด้าว 350,000-400,000  170,000-300,000 
13.   ถนนแปลงนาม 350,000-350,000  210,000-300,000 
14.   ถนนอนุวงศ์ 400,000-400,000  210,000-300,000 
15.   ถนนเยาวพานิช 350,000-400,000  210,000-300,000 
16.   ถนนพระรามที่ 4 350,000-350,000  170,000-260,000 
17.   ถนนทรงวาด 250,000-400,000  150,000-270,000 
18.   ถนนทรงวาด 2 300,000-400,000  170,000-260,000 
19.   ถนนทรงสวัสดิ์ 200,000-400,000  170,000-260,000 
20.   ถนนตรีมิตร 300,000-300,000  170,000-260,000 
21.   ถนนข้าวหลาม 250,000-300,000  210,000-260,000 
22.   ถนนพาดสาย 250,000-250,000  210,000 
23.   กลุ่มที่ดินติดทางเดินและกลุ่มไม่มีทางเข้าออก 50,000-250,000  43,000-210,000 
24.   ถนนบริพัตร 150,000-200,000  130,000-170,000 
25.   ถนนกลันตัน,ลำพูนไชย 200,000-200,000  170,000 
26.   ถนนโยธา 200,000-200,000  130,000-170,000 
Page : 1/2
Page :  | 1 | 2 |