แสดงรายการเฉพาะใน : เขตสาทร
 ค้นพบ 46 รายการ  Page : 1/2
ลำดับที่
ทำเลที่ดิน ราคาประเมินที่ดิน
พ.ศ. 2539-2542
(บาท/ตารางวา)
ราคาประเมินที่ดิน
พ.ศ. 2543-2546
(บาท/ตารางวา)
2.   ถนนสาทรใต้ 400,000-400,000  170,000-300,000 
4.   ถนนนราธิวาสนครินทร์ 90,000-120,000  170,000-260,000 
5.   ถนนจันทน์ 75,000-150,000  51,000-130,000 
6.   ถนนสวนพลู 130,000-150,000  100,000-130,000 
7.   ซอยเซ็นต์หลุยส์ 3 120,000-130,000  85,000-110,000 
8.   ถนนนางลิ้นจี่ 90,000-120,000  64,000-100,000 
9.   ซอยงามดูพลี 100,000-130,000  85,000-100,000 
10.   ซอยสาทร 1 100,000-130,000  85,000-100,000 
11.   ซอยนันทา 90,000-110,000  68,000-94,000 
12.   ซอยเย็นจิตร์ 90,000-120,000  59,000-85,000 
13.   ซอยทนุรักษ์ (ซอยจันทน์ 12) 90,000-110,000  51,000-85,000 
14.   ซอยจันทน์ 42 90,000-100,000  72,000-85,000 
15.   ซอยจันทน์ 44 100,000-110,000  85,000 
16.   ซอยอื่นๆ 35,000-100,000  30,000-85,000 
17.   ถนนอาคารสงเคราะห์ 75,000-100,000  60,000-77,000 
18.   ซอยปราสาทคอร์ท 100,000-110,000  72,000-77,000 
19.   ซอยสาธุประดิษฐ 2 80,000-80,000  68,000 
20.   ถนนเย็นอากาศ 65,000-100,000  43,000-68,000 
21.   ซอยศรีบำเพ็ญ 70,000-100,000  55,000-76,000 
22.   ซอยจันทร์ 43 60,000-80,000  51,000-68,000 
23.   ซอยบำเพ็ญกุศล 65,000-90,000  47,000-68,000 
24.   ซอยพระแม่มารี 53,000-70,000  44,000-68,000 
25.   ซอยสาธุประดิษฐ 4 80,000-80,000  60,000 
26.   ซอยสาธุประดิษฐ 6 70,000-70,000  60,000 
27.   ซอยจันทร์ 41 55,000-70,000  47,000-60,000 
Page : 1/2
Page :  | 1 | 2 |