แสดงรายการเฉพาะใน : เขตวังทองหลาง
 ค้นพบ 49 รายการ  Page : 1/2
ลำดับที่
ทำเลที่ดิน ราคาประเมินที่ดิน
พ.ศ. 2539-2542
(บาท/ตารางวา)
ราคาประเมินที่ดิน
พ.ศ. 2543-2546
(บาท/ตารางวา)
1.   ถนนลาดพร้าว 80,000-100,000  51,000-85,000 
2.   ถนนประชาอุทิศ 50,000-50,000  34,000-51,000 
3.   ถนนศรีวรา 45,000-50,000  34,000-43,000 
4.   ซอยวัดเทพลีลา 40,000-40,000  26,000 
6.   ซอยรามคำแหง 43/1 48,000-50,000  41,000-55,000 
7.   ซอยรามคำแหง 53 40,000-45,000  42,000-51,000 
8.   ซอยลาดพร้าว 49,50,51,52,54,56 40,000-40,000  32,000-34,000 
9.   ซอยลาดพร้าว 53 55,000-60,000  42,000-51,000 
10.   ซอยลาดพร้าว 71 50,000-50,000  43,000 
11.   ซอยลาดพร้าว 87 25,000-40,000  10,000-34,000 
12.   ซอยลาดพร้าว 97 32,000-32,000  21,000-27,000 
13.   ซอยลาดพร้าว 99 30,000-32,000  26,000-27,000 
14.   ซอยลาดพร้าว 62,88 35,000-35,000  30,000 
15.   ซอยลาดพร้าว 80 (จันทิมา) 43,000-45,000  17,000-38,000 
16.   ซอยลาดพร้าว 86 45,000-50,000  25,000-43,000 
17.   ซอยลาดพร้าว 90,92,94,96,98 25,000-35,000  21,000-30,000 
18.   ซอยลาดพร้าว 112 25,000-32,000  21,000-27,000 
19.   ซอยลาดพร้าว 122 (มหาดไทย) 35,000-50,000  21,000-43,000 
20.   ซอยลาดพร้าว 89,93,106,108,124 35,000-35,000  19,000-30,000 
21.   ซอยลาดพร้าว 91 25,000-40,000  21,000-34,000 
22.   ซอยสังคมสงเคราะห์ 30,000-40,000  25,000-34,000 
23.   หมู่บ้านรุ่งเรือง 25,000-25,000  21,000 
24.   หมู่บ้านนครพันธ์ 25,000-25,000  21,000 
25.   หมู่บ้านพรทวีวิลล่า 25,000-25,000  21,000 
26.   หมู่บ้าน 84 แมนชั่น 28,000-28,000  23,000-24,000 
Page : 1/2
Page :  | 1 | 2 |