แสดงรายการเฉพาะใน : เขตลาดพร้าว
 ค้นพบ 137 รายการ  Page : 1/6
ลำดับที่
ทำเลที่ดิน ราคาประเมินที่ดิน
พ.ศ. 2539-2542
(บาท/ตารางวา)
ราคาประเมินที่ดิน
พ.ศ. 2543-2546
(บาท/ตารางวา)
1.   ถนนรามอินทรา 40,000-65,000  13,000-55,000 
2.   ถนนสุขาภิบาล 1 (นวมินทร์) 50,000-60,000  25,000-51,000 
3.   ถนนโชคชัย 4 20,000-55,000  20,000-47,000 
4.   ถนนเสนานิคม 20,000-58,000  8,000-44,000 
5.   ถนนสุขาภิบาล-บางกะปิ (วังหิน) 40,000-60,000  13,000-44,000 
6.   ถนนลาดปลาเค้า 30,000-50,000  10,000-43,000 
7.   ซอยรามอินทรา 71 45,000  38,000 
8.   ถนนสังคมสงเคราะห์ 40,000  12,000-34,000 
9.   ถนนคู้บอน 20,000-30,000  12,000-30,000 
10.   ซอยถนอมมิตร 16,000-30,000  17,000-27,000 
11.   ถนนนาคนิวาส 20,000-28,000  12,000-26,000 
12.   ซอยวัชรพล 15,000-30,000  12,000-26,000 
13.   ถนนสุคนธสวัสดิ์ 12,000-25,000  10,000-24,000 
14.   ซอยรามอินทรา 14 18,000-28,000  15,000-24,000 
15.   ซอยรามอินทรา 34 22,000-28,000  12,000-24,000 
16.   ซอยรามอินทรา 73,75 20,000  21,000 
17.   ซอยรามอินทรา 16,18,20,22,24,26 25,000  21,000 
18.   ซอยรามอินทรา 28,30,32 22,000  21,000-23,000 
19.   ซอยรามอินทรา 47 18,000-30,000  17,000-21,000 
20.   ซอยรามอินทรา 57 22,000-25,000  18,000-21,000 
21.   ถนนโชคชัย 4 ซอย 21,26 20,000-25,000  17,000-21,000 
22.   ซอยสตรีวิทยา 2 25,000  15,000-21,000 
23.   ซอยปัญจมิตร 1 20,000  20,000 
24.   ซอยรามอินทรา 51,53 16,000-18,000  15,000-19,000 
25.   ซอยลาดปลาเค้า 27 22,000  18,000-19,000 
Page : 1/6
Page :  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |