แสดงรายการเฉพาะใน : เขตลาดกระบัง
 ค้นพบ 36 รายการ  Page : 1/2
ลำดับที่
ทำเลที่ดิน ราคาประเมินที่ดิน
พ.ศ. 2539-2542
(บาท/ตารางวา)
ราคาประเมินที่ดิน
พ.ศ. 2543-2546
(บาท/ตารางวา)
1.   ถนนอ่อนนุช-ลาดกระบัง 9,000-55,000  8,000-47,000 
2.   ถนนร่มเกล้า 7,000-30,000  6,000-26,000 
3.   ถนนหลวงแพ่ง 6,500-30,000  5,000-26,000 
4.   ถนนเจ้าคุณทหาร 10,000-25,000  9,000-21,000 
5.   ถนนฉลองกรุง 5,000-25,000  4,000-30,000 
6.   ถนนขุนทอง-ลำต้อยติ่ง 2,700-8,000  2,000-6,000 
7.   ถนนกิ่งแก้ว 10,000-20,000  7,000-17,000 
8.   ถนนร่มเกล้า 1 8,000-12,000  5,000-10,000 
9.   ถนนคุ้มเกล้า 3,200-12,000  2,500-11,000 
10.   ถนนเลียบคลองมอญ 3,500-7,000  3,000-10,000 
11.   ถนนทับยาว 2,300-7,000  2,000-6,000 
12.   ถนนประชาพัฒนา 2,500-8,000  2,000-7,000 
13.   ถนนพัฒนาชนบท 2,3,4 3,500-8,000  1,900-7,000 
14.   ถนนเข้าโรงเรียนชุมทอง 1,200-1,200  1,000-2,000 
15.   ถนนเลียบมอเตอร์เวย์ 1,500-8,500  2,500-7,700 
16.   ซอยฉลองกรุง 3 8,000-12,000  6,000-10,000 
17.   ติดซอยทั่วไป 3,800-30,000  3,000-26,000 
18.   ที่เกษตรและชุมชนไม่ติดทาง 1,000-6,000  850-5,000 
19.   หมู่บ้านพูนสินธานี 5,000-5,000  8,500-17,000 
20.   หมู่บ้านการเคหะร่มเกล้า 9,000-12,000  8,000-13,000 
21.   หมู่บ้านเพอร์เฟค 1,800-2,000  12,000-14,000 
22.   หมู่บ้านเมนสินิ 15,000-15,000  8,500-17,000 
23.   หมู่บ้านภูวรินทร์ร่มเกล้า 15,000-30,000  13,000-26,000 
24.   หมู่บ้านการ์เด้นโฮม 28,000-40,000  14,000-34,000 
25.   หมู่บ้านคาร์ริเบียลโฮม 1,200-1,200  9,000 
Page : 1/2
Page :  | 1 | 2 |