แสดงรายการเฉพาะใน : เขตราษฏร์บูรณะ
 ค้นพบ 35 รายการ  Page : 1/2
ลำดับที่
ทำเลที่ดิน ราคาประเมินที่ดิน
พ.ศ. 2539-2542
(บาท/ตารางวา)
ราคาประเมินที่ดิน
พ.ศ. 2543-2546
(บาท/ตารางวา)
1.   ถนนสุขสวัสดิ์ 35,000-120,000  34,000-102,000 
2.   ถนนพระรามที่ 2 90,000  51,000-68,000 
3.   ถนนราษฏร์บูรณะ 30,000-80,000  25,000-68,000 
4.   ติดแม่น้ำเจ้าพระยา 45,000-100,000  43,000-85,000 
5.   ถนนประชาอุทิศ 45,000-100,000  35,000-77,000 
6.   ถนนพุทธบูชา 15,000-50,000  13,000-43,000 
7.   ซอยประชาอุทิศ 33 (วิเชียร) 18,000-40,000  17,000-34,000 
8.   ซอยสุขสวัสดิ์ 1 37,000-45,000  21,000-34,000 
9.   ซอยสุขสวัสดิ์ 7,9 35,000-50,000  32,000-38,000 
10.   ซอยสุขสวัสดิ์ 13 40,000-50,000  25,000-38,000 
11.   ซอยสุขสวัสดิ์ 15/1 35,000-45,000  27,000-51,000 
12.   ซอยสุขสวัสดิ์ 25 35,000  26,000-34,000 
13.   ซอยสุขสวัสดิ์ 26 30,000-50,000  21,000-34,000 
14.   ซอยสุขสวัสดิ์ 27 (ราษฏร์พัฒนา 1) 70,000  43,000-60,000 
15.   ซอยสุขสวัสดิ์ 33 30,000-40,000  26,000-38,000 
16.   ซอยสุขสวัสดิ์ 35 (วัดสน) 40,000  21,000-38,000 
17.   ซอยสุขสวัสดิ์ 62 30,000-30,000  18,000-26,000 
18.   ซอยราษฏร์บูรณะ 5,7,9 40,000  21,000-42,000 
19.   ซอยจัดสรร (ถนนราษฏร์บูรณะ) 30,000-35,000  26,000-30,000 
20.   ซอยประชาอุทิศ 2 35,000-40,000  30,000-34,000 
21.   ซอยประชาอุทิศ 5 40,000  30,000-34,000 
22.   ซอยประชาอุทิศ 17 25,000-40,000  17,000-34,000 
23.   ซอยประชาอุทิศ 21 15,000-40,000  15,000-34,000 
24.   ซอยประชาอุทิศ 29 32,000-90,000  26,000-77,000 
25.   ซอยประชาอุทิศ 31 32,000-65,000  20,000-47,000 
Page : 1/2
Page :  | 1 | 2 |