แสดงรายการเฉพาะใน : เขตราชเทวี
 ค้นพบ 60 รายการ  Page : 1/3
ลำดับที่
ทำเลที่ดิน ราคาประเมินที่ดิน
พ.ศ. 2539-2542
(บาท/ตารางวา)
ราคาประเมินที่ดิน
พ.ศ. 2543-2546
(บาท/ตารางวา)
1.   ถนนราชปรารถ 200,000-280,000  100,000-240,000 
2.   ถนนราชวิถี 150,000-250,000  85,000-210,000 
3.   ถนนเพชรบุรี 120,000-280,000  68,000-210,000 
4.   ถนนศรีอยุธยา 200,000-220,000  85,000-190,000 
5.   ถนนพญาไท 120,000-250,000  85,000-190,000 
6.   ถนนชิดลม 240,000-240,000  170,000 
7.   ถนนพระราม 6 120,000-180,000  85,000-150,000 
8.   ถนนบรรทัดทอง 140,000-180,000  120,000-150,000 
9.   ถนนรางน้ำ 150,000-160,000  130,000 
10.   ถนนพญานาค 90,000-120,000  68,000-85,000 
11.   ซอยเพชรบุรี 31 200,000-220,000  170,000-190,000 
12.   ซอยเพชรบุรี 21 200,000-220,000  150,000-190,000 
13.   ซอยเพชรบุรี 35 220,000-220,000  150,000-170,000 
14.   ซอยเพชรบุรี 33 220,000-220,000  160,000-170,000 
15.   ซอยเพชรบุรี 27 280,000-280,000  170,000 
16.   ซอยเพชรบุรี 25 280,000-280,000  170,000 
17.   ซอยเพชรบุรี 19 120,000-200,000  100,000-170,000 
18.   ซอยวัฒนวงศ์ 170,000-210,000  100,000-150,000 
19.   ซอยราชวิถี 12 250,000-250,000  150,000-160,000 
20.   ซอยเพชรบุรี 23 120,000-180,000  110,000-150,000 
21.   ซอยเพชรบุรี 16 180,000-180,000  150,000 
22.   ซอยเพชรบุรี 15 120,000-180,000  100,000-150,000 
23.   ซอยวัดวัฒนสิน 130,000-220,000  110,000-130,000 
24.   ซอยเพชรบุรี 29 150,000-160,000  100,000-130,000 
25.   ซอยเพชรบุรี 5 140,000-150,000  60,000-150,000 
Page : 1/3
Page :  | 1 | 2 | 3 |