แสดงรายการเฉพาะใน : เขตภาษีเจริญ
 ค้นพบ 73 รายการ  Page : 1/3
ลำดับที่
ทำเลที่ดิน ราคาประเมินที่ดิน
พ.ศ. 2539-2542
(บาท/ตารางวา)
ราคาประเมินที่ดิน
พ.ศ. 2543-2546
(บาท/ตารางวา)
1.   ถนนเพชรเกษม 40,000-110,000  34,000-94,000 
2.   ถนนเทอดไท 40,000-60,000  25,000-40,000 
3.   ถนนพัฒนาการ 20,000-45,000  13,000-38,000 
4.   ถนนบางแวก 15,000-45,000  12,000-38,000 
5.   ซอยเพชรเกษม 20,000-55,000  14,000-43,000 
6.   ซอยผุ้ใหญ่ทวี, ซอยรักษาวงศ์ 25,000-25,000  20,000-22,000 
7.   ซอยสิทธิ, ซอยพยอมทอง. ซอยชัยพาณิชย์ 22,000-22,000  10,000-19,000 
8.   ซอยสระว่ายน้ำจรัญฯ 13 24,000-24,000  20,000-21,000 
9.   ซอยเพชรเกษม 28 20,000-50,000  17,000-40,000 
10.   ซอยเพชรเกษม 20 30,000-45,000  26,000-40,000 
11.   ซอยเพชรเกษม 30,32 32,000-50,000  29,000-43,000 
12.   ซอยเพชรเกษม 25/2,29,31 30,000-40,000  30,000-34,000 
13.   ซอยเพชรเกษม 40 12,000-40,000  10,000-35,000 
14.   ซอยเพชรเกษม 38 35,000-40,000  30,000-34,000 
15.   ซอยเอกวัฒนา 7,000-22,000  7,000-19,000 
16.   ซอยก้าวหน้า 1,2 25,000-25,000  20,000-21,000 
17.   ซอยศุภนิมิตร 18,000-20,000  15,000-17,000 
18.   ซอยเพชรเกษม 58 25,000-40,000  20,000-35,000 
19.   ซอยเพชรเกษม 60/2 20,000-45,000  17,000-38,000 
20.   ซอยเพชรเกษม 58/1 50,000-50,000  40,000-43,000 
21.   ซอยเพชรเกษม 62 35,000-35,000  25,000-30,000 
22.   ซอยเพชรเกษม 37,56,50/4 40,000-45,000  34,000-38,000 
23.   ซอยเพชรเกษม 50/1,33/6-8 45,000-45,000  34,000-38,000 
24.   ซอยเพชรเกษม 33 40,000-40,000  34,000-38,000 
25.   ซอยโฆษานิมิตร, ซอยร่วมพัฒนา 23,000-23,000  19,000-20,000 
Page : 1/3
Page :  | 1 | 2 | 3 |