แสดงรายการเฉพาะใน : เขตพระโขนง, บางนา
 ค้นพบ 112 รายการ  Page : 1/5
ลำดับที่
ทำเลที่ดิน ราคาประเมินที่ดิน
พ.ศ. 2539-2542
(บาท/ตารางวา)
ราคาประเมินที่ดิน
พ.ศ. 2543-2546
(บาท/ตารางวา)
1.   ถนนสุขุมวิท ตั้งแต่ซอยสุขุมวิท 52 ถึงสี่แยกบางนา 75,000-150,000  51,000-128,000 
-   ตั้งแต่สี่แยกบางนาถึงซอยสุขุมวิท 107 (แบริ่ง) (สุดเขต) 60,000-180,000  35,000-153,000 
2.   ถนนบางนา-บางปะกง ตั้งแต่สี่แยกบางนาถึงสี่แยกถนนศรีนครินทร์ 70,000-160,000  38,000-136,000 
-   ตั้งแต่สี่แยกถนนศรีนครินทร์ถึงคลองบางนา (สุดเขต) 70,000-130,000  30,000-111,000 
3.   ถนนสรรพวุธ 40,000-180,000  34,000-153,000 
4.   ถนนศรีนครินทร์ ตั้งแต่ถนนบางนา-บางปะกงถึงคลองเคล็ด (สุดเขต) 50,000-100,000  43,000-85,000 
-   ตั้งแต่ถนนบางนา-บางปะกงถึงคลองบางนา 50,000-70,000  30,000-60,000 
-   ตั้งแต่คลองบางนาถึงสุดเขต 50,000-70,000  30,000-60,000 
5.   ถนนทางรถไฟสายเก่า (สายปากน้ำ)-ตั้งแต่ซอยรัตนพราหมณ์ถึงแยกสรรพวุธ 25,000-50,000  21,000-43,000 
-   ตั้งแต่แยกสรรพวุธถึงสุดเขต 15,000-40,000  13,000-34,000 
6.   ซอยสุขุมวิท 103 (อุดมสุข) 30,000-150,000  26,000-123,000 
7.   ซอยสุขุมวิท 101/1 (วชิรธรรมสาธิต) 20,000-100,000  17,000-85,000 
8.   ซอยสุขุมวิท 62 50,000-80,000  43,000-68,000 
9.   ซอยสุขุมวิท 105 (ลาซาล)-ตั้งแต่แยกถนนสุขุมวิทถึงแยกถนนศรีนครินทร์ 18,000-70,000  14,000-51,000 
-   ตั้งแต่แยกถนนศรีนครินทร์ถึงสุดเขต 25,000-60,000  15,000-38,000 
10.   ซอยสุขุมวิท 107 (แบริ่ง) 60,000  32,000-51,000 
11.   ซอยสุขุมวิท 93 (พึ่งมี) 20,000-60,000  13,000-51,000 
12.   ซอยสวนสวรรค์ 30,000-50,000  26,000-43,000 
13.   ซอยเฉลียง 7 30,000-50,000  26,000-34,000 
14.   ซอยเฉลียง 1 25,000-50,000  21,000-43,000 
15.   ซอยประวิทย์และเพื่อน 15,000-40,000  17,000-34,000 
16.   ซอยสามพี่น้อง 15,000-40,000  13,000-34,000 
17.   ซอยจ่าโสด 15,000-40,000  13,000-26,000 
18.   ซอยสุขุมวิท 60/2 40,000-60,000  34,000-51,000 
19.   ซอยสุขุมวิท 95 40,000-50,000  34,000-43,000 
Page : 1/5
Page :  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |