แสดงรายการเฉพาะใน : เขตพญาไท
 ค้นพบ 130 รายการ  Page : 1/6
ลำดับที่
ทำเลที่ดิน ราคาประเมินที่ดิน
พ.ศ. 2539-2542
(บาท/ตารางวา)
ราคาประเมินที่ดิน
พ.ศ. 2543-2546
(บาท/ตารางวา)
1.   ถนนพหลโยธิน+ 150,000-250,000  65,000-250,000 
2.   ถนนประดิพัทธ์ 120,000-200,000  90,000-200,000 
3.   ถนนวิภาวดีฯ 120,000-180,000  50,000-160,000 
4.   ถนนสาลีรัฐภาค 120,000-180,000  160,000 
5.   ถนนพระราม 6 120,000-150,000  75,000-150,000 
6.   ถนนสุทธิสารวินิจฉัย 90,000-150,000  50,000-140,000 
7.   ถนนโลคัลโรค 35,000-50,000  25,000-65,000 
8.   พหลโยธิน 6 85,000-200,000  42,000-150,000 
9.   พหลโยธิน 3 100,000-200,000  51,000-127,000 
10.   พหลโยธิน 1 100,000-200,000  51,000-127,000 
11.   พหลโยธิน 7 150,000-200,000  42,000-100,000 
12.   พหลโยธิน 5 100,000-200,000  55,000-100,000 
13.   พหลโยธิน 4 85,000-150,000  50,000-85,000 
14.   ซอยโรงพยาบาลพระราม 9 100,000  42,000-70,000 
15.   ซอยแรงโก้ 170,000  70,000 
16.   อินทมาระ 45 50,000-100,000  52,000-68,000 
17.   อินทมาระ 4 50,000-130,000  42,000-68,000 
18.   พหลโยธิน 8 120,000-150,000  50,000-70,000 
19.   ซอยวัดไผ่ตัน 90,000-150,000  68,000 
20.   พหลโยธิน 14 80,000-120,000  20,000-59,000 
21.   อินทมาระ 34 70,000-80,000  46,000-51,000 
22.   อินทมาระ 29 70,000-150,000  38,000-51,000 
23.   อินทมาระ 23 70,000-150,000  38,000-51,000 
24.   อินทมาระ 19 70,000-100,000  38,000-51,000 
25.   สุทธิสาร ซอย 39,41 70,000-80,000  42,000-51,000 
Page : 1/6
Page :  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |