แสดงรายการเฉพาะใน : เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย
 ค้นพบ 37 รายการ  Page : 1/2
ลำดับที่
ทำเลที่ดิน ราคาประเมินที่ดิน
พ.ศ. 2539-2542
(บาท/ตารางวา)
ราคาประเมินที่ดิน
พ.ศ. 2543-2546
(บาท/ตารางวา)
1.   ถนนเจริญกรุง 525,000  240,000-380,000 
2.   ถนนหลวง 300,000-375,000  170,000-300,000 
3.   ถนนวรจักร 300,000-375,000  170,000-300,000 
4.   ถนนบำรุงเมือง 150,000-375,000  130,000-270,000 
5.   ถนนมหาจักร 225,000-375,000  180,000-260,000 
6.   ถนนกรุงเกษม 150,000-300,000  85,000-260,000 
7.   ถนนพลับพลาไชย 225,000-300,000  170,000-260,000 
8.   ถนนเสือป่า 270,000  180,000-270,000 
9.   ถนนสันติภาพ 375,000  170,000-250,000 
10.   ถนนเจ้าคำรพ 225,000-300,000  150,000-260,000 
11.   ถนนหลานหลวง 300,000  140,000-210,000 
12.   ถนนนครสววรค์ 150,000-300,000  85,000-210,000 
13.   ถนนจักรพรรดิพงษ์ 150,000-270,000  85,000-210,000 
14.   ถนนมังกร 1 270,000  210,000 
15.   ถนนยุคล 2 300,000  120,000-210,000 
16.   ถนนไมตรีจิตต์ 375,000  150,000-210,000 
17.   ถนนมิตรพันธ์ 375,000  150,000-210,000 
18.   ซอยอนันตนาค 150,000-225,000  130,000-210,000 
19.   ถนนมังกร 240,000-300,000  170,000-210,000 
20.   ถนนราชดำเนินนอก 300,000  150,000-170,000 
21.   ถนนมังกร 2 270,000  150,000-170,000 
22.   ถนนบริพัตร 225,000  170,000 
23.   ถนนพะเนียง 135,000-225,000  85,000-170,000 
24.   ถนนยุคล 1 180,000  150,000-170,000 
25.   ถนนดิสมาร์ค 150,000-180,000  120,000-170,000 
Page : 1/2
Page :  | 1 | 2 |