แสดงรายการเฉพาะใน : เขตประเวส, สวนหลวง
 ค้นพบ 58 รายการ  Page : 1/3
ลำดับที่
ทำเลที่ดิน ราคาประเมินที่ดิน
พ.ศ. 2539-2542
(บาท/ตารางวา)
ราคาประเมินที่ดิน
พ.ศ. 2543-2546
(บาท/ตารางวา)
1.   ถนนพัฒนาการ 30,000-150,000  25,000-130,000 
2.   ถนนสุขุมวิท 71 120,000-150,000  100,000-130,000 
3.   ถนนศรีนครินทร์ 40,000-150,000  34,000-130,000 
4.   ถนนเพชรบุรี 80,000-120,000  68,000-100,000 
5.   ถนนสุขุมวิท 77 (อ่อนนุช) 15,000-100,000  12,000-85,000 
6.   ถนนพระราม 9 50,000-80,000  42,000-68,000 
7.   ถนนสุขุมวิท 103 (อุดมสุข) 20,000-90,000  17,000-76,000 
8.   ถนนกรุงเทพ-กีฑา 10,000-40,000  8,500-34,000 
9.   ถนนสุขาภิบาล 1 10,000-30,000  8,500-25,000 
10.   ถนนสุขาภิบาล 2 5,000-15,000  3,800-12,000 
11.   ถนนกรุงเทพฯ-ชลบุรี (สายใหม่) 6,000-8,000  5,000-7,000 
12.   ถนนวงแหวน 3,400-8,500 
13.   ซอยสวนหลวง 40,000-60,000  12,000-50,000 
14.   ซอยอ่อนนุช 7-74 20,000-50,000  17,000-42,000 
15.   ซอยมิตรวิถี 50,000  42,000 
16.   ซอยพลเทพ 30,000-50,000  25,000-42,000 
17.   ซอยประจิตต์ 35,000-40,000  30,000-34,000 
18.   ซอยอัญชลี 30,000  25,000 
19.   ซอยผูกมิตร 30,000-50,000  25,000-42,000 
20.   ซอยเทพเทวี 1,2 20,000-30,000  17,000-25,000 
21.   ซอยรินรดา 25,000-30,000  21,000-25,000 
22.   ซอยอนามัย 20,000-50,000  17,000-42,000 
23.   ซอยแสงสันติ 25,000-30,000  21,000-25,000 
24.   ซอยประดู่ลาย 25,000-30,000  21,000-25,000 
25.   ซอยน้อมเกล้า 10,000-15,000  8,500-12,000 
Page : 1/3
Page :  | 1 | 2 | 3 |