แสดงรายการเฉพาะใน : เขตบึงกุ่ม, คันนายาว, สะพานสูง
 ค้นพบ 122 รายการ  Page : 1/5
ลำดับที่
ทำเลที่ดิน ราคาประเมินที่ดิน
พ.ศ. 2539-2542
(บาท/ตารางวา)
ราคาประเมินที่ดิน
พ.ศ. 2543-2546
(บาท/ตารางวา)
1.   ถนนรามอินทรา 25,000-65,000  17,000-55,000 
2.   ถนนสุขาภิบาล 1 (นวมินทร์) 40,000-65,000  15,000-55,000 
3.   ถนนสุขาภิบาล 2 (เสรีไทย) 25,000-60,000  12,000-47,000 
4.   ถนนสุขาภิบาล 3 (รามคำแหง) 25,000-50,000  8,500-47,000 
5.   ถนนนวลจันทร์ 12,000-35,000  10,000-30,000 
6.   ถนนโพธ์แก้ว 30,000-35,000  20,000-30,000 
7.   ถนนสวนสยาม 15,000-25,000  13,000-26,000 
8.   ถนนสุขาภิบาล-เกษตร 10,000-30,000  9,000-26,000 
9.   ซอยศรีนครพัฒนา 23,000-28,000  12,000-24,000 
10.   ซอยปัญจมิตร 2 16,000-25,000  14,000-21,000 
11.   ซอยธรณีนิคม 12,000-25,000  10,000-21,000 
12.   ซอยจำเป็น 22,000-25,000  18,000-21,000 
13.   ซอยสุวรรณประสิทธิ์ 22,000-25,000  15,000-21,000 
14.   ซอยพึ่งบุญ 22,000-25,000  18,000-21,000 
15.   ซอยครุฑจัดสรร 22,000-25,000  18,000-21,000 
16.   ซอยอมรวิวัฒน์ 13,000-20,000  13,000-20,000 
17.   ซอยจิตต์ภัคดี 20,000-22,000  17,000-19,000 
18.   ซอยปัญจมิตร 20,000-22,000  15,000-19,000 
19.   ซอยอยู่เย็น 22,000  18,000-19,000 
20.   ซอยรอดอนันต์ 1 25,000  13,000-19,000 
21.   ซอยรอดอนันต์ 24 25,000  18,000-19,000 
22.   ถนนราษฏร์พัฒนา 8,000-18,000  5,000-17,000 
23.   ซอยรามอินทรา 58 18,000-20,000  17,000 
24.   ซอยสวัสดี 20,000  15,000-17,000 
25.   ซอยตาลเดี่ยว 20,000  15,000-17,000 
Page : 1/5
Page :  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |