แสดงรายการเฉพาะใน : เขตบางพลัด
 ค้นพบ 46 รายการ  Page : 1/2
ลำดับที่
ทำเลที่ดิน ราคาประเมินที่ดิน
พ.ศ. 2539-2542
(บาท/ตารางวา)
ราคาประเมินที่ดิน
พ.ศ. 2543-2546
(บาท/ตารางวา)
1.   ถนนสมเด็จพระปิ่นเกล้า 100,000-200,000  50,000-170,000 
2.   ถนนบรมราชชนนี 130,000-180,000  60,000-160,000 
3.   ถนนสิริธร 100,000-180,000  68,000-150,000 
4.   ถนนราชวิถีจากสี่แยกบางพลัด-แม่น้ำเจ้าพระยา 100,000-120,000  40,000-100,000 
5.   ถนนจรัญสนิทวงศ์ 60,000-140,000  50,000-100,000 
6.   ถนนอรุณอัมรินทร์ 70,000-120,000  60,000-100,000 
7.   ถนนรุ่งประชา 80,000-100,000  40,000-85,000 
8.   ห้างฯพาต้าปิ่นเกล้า 200,000-200,000  170,000 
9.   กรุงธนเมืองแก้ว 180,000-180,000  130,000-155,000 
10.   สถานีขนส่งสายใต้ใหม่ 80,000-150,000  50,000-130,000 
11.   ซอยจรัญสนิทวงศ์ 51 130,000-130,000  50,000-70,000 
12.   ที่ดินติดแม่น้ำเจ้าพระยา 40,000-80,000  34,000-68,000 
13.   ซอยอุดมทรัพย์ 80,000-80,000  65,000-68,000 
14.   ซอยพาร์ดเลนเทอเรส 80,000-80,000  65,000-68,000 
15.   ซอยจรัญสนิทวงศ์ 40-53 40,000-80,000  30,000-68,000 
16.   ซอยพิทักษ์ธรรม, ซอยพระปิ่น 40,000-80,000  34,000-68,000 
17.   ซอยจรัญสนิทวงศ์ 34-65 30,000-80,000  26,000-68,000 
18.   ซอยปิ่นทิพย์พิมานเมฆ, ซอยเทพนครินทร์ 70,000-70,000  34,000-60,000 
19.   ซอยอัศวิน 1,2,3 35,000-70,000  25,000-60,000 
20.   ซอยถนนเจ้าพระยาสยาม 50,000-70,000  40,000-60,000 
21.   ซอยสุวิชานดำริ 40,000-60,000  34,000-51,000 
22.   ซอยจรัญสนิทวงศ์ 87-97 20,000-60,000  17,000-51,000 
23.   ซอยอยู่ออมสิน 40,000-40,000  30,000-34,000 
24.   ซอยเทพารักษ์ 40,000-40,000  30,000-34,000 
25.   ซอยวัดดาวดึงษาราม 30,000-40,000  26,000-34,000 
Page : 1/2
Page :  | 1 | 2 |