แสดงรายการเฉพาะใน : เขตบางแค
 ค้นพบ 154 รายการ  Page : 1/7
ลำดับที่
ทำเลที่ดิน ราคาประเมินที่ดิน
พ.ศ. 2539-2542
(บาท/ตารางวา)
ราคาประเมินที่ดิน
พ.ศ. 2543-2546
(บาท/ตารางวา)
1.   ถนนเพชรเกษมซอยเพชรเกษม 69 คลองราชมนตรี 45,000-120,000  26,000-102,000 
2.   ถนนกาญจนาภิเษกจากคลองบางเชือกหนัง(เหนือ)ถึงบางโคลัค(ใต้) 18,000-45,000  15,000-43,000 
3.   ถนนพุทธมณฑลสาย 2 จากถนนเพชรเกษม 10,000-65,000  9,000-55,000 
-   ถึงคลองบางเชือกหนัง
4.   ถนนสุขาภิบาล 1 25,000-60,000  21,000-43,000 
5.   ถนนบางบอน 3 12,000-25,000  9,000-21,000 
6.   ถนนพุทธมณฑลสาย 3 9,000-20,000  8,000-17,000 
7.   ถนนเลียบคลองทวีวัฒนา 18,000-30,000  8,000-24,000 
8.   ซอยเพชรเกษม 69 16,000-40,000  14,000-30,000 
9.   ถนนบางแวกจากแยกพุทธมณฑลสาย 3 15,000-45,000  13,000-38,000 
-   ถึงคลองลัคตาเหนียว (ตะวันออก)
10.   ซอยเพชรเกษม 64,60/3 40,000  30,000-34,000 
11.   ซอยราชมนตรี 30,000  20,000-26,000 
12.   ซอยเอกเจริญ 20,000-25,000  17,000-20,000 
13.   ซอยบุญมี 23,000-25,000  20,000-26,000 
14.   ซอยอุดมปรีชา 18,000-23,000  15,000-20,000 
15.   ซอยสายทิพย์ 40,000  30,000-34,000 
16.   ซอยยิ้มประยูร 28,000-30,000  24,000-26,000 
17.   ซอยวัดนิมมานรดี 30,000-45,000  26,000-34,000 
18.   ซอยมั่งมีศรีสุข 30,000  20,000-26,000 
19.   ซอยมาดี 2 ,ซอยวรรณภา ,ซอยบุญรัตน์ 25,000  15,000-20,000 
20.   ซอยสุนทร 4 20,000  10,000-17,000 
21.   ซอยเพชรเกษม 68 (ซอยแสงเพชร) 15,000-50,000  9,000-43,000 
22.   ซอยเพชรเกษม 66,84,78 25,000-35,000  21,000-30,000 
23.   ซอยเพชรเกษม 70,72 35,000-40,000  30,000-34,000 
Page : 1/7
Page :  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |