แสดงรายการเฉพาะใน : เขตบางคอแหลม
 ค้นพบ 32 รายการ  Page : 1/2
ลำดับที่
ทำเลที่ดิน ราคาประเมินที่ดิน
พ.ศ. 2539-2542
(บาท/ตารางวา)
ราคาประเมินที่ดิน
พ.ศ. 2543-2546
(บาท/ตารางวา)
1.   ถนนพระรามที่ 3 100,000-150,000  77,000-130,000 
2.   ถนนเจริญกรุง 150,000-150,000  51,000-130,000 
3.   ถนนสาธุประดิษฐ์ 150,000-150,000  100,000 
4.   ซอยประดู่ 1 40,000-100,000  43,000-85,000 
5.   ถนนพระราม 3-สาธร (เหนือ-ใต้) 60,000-100,000  43,000-85,000 
6.   ถนนแฉล้มนิมิตร 75,000-75,000  51,000-64,000 
7.   พระราม 3 ซ.21 100,000-100,000  85,000 
8.   ซอยเจริญกรุง 78 70,000-100,000  68,000 
9.   ซอยเจริญกรุง 80 80,000-80,000  50,000-68,000 
10.   ซอยเจริญกรุง 82 80,000-80,000  68,000 
11.   พระราม 3 ซ.6 80,000-80,000  68,000 
12.   พระราม 3 ซ.12 80,000-80,000  68,000 
13.   ซอยกรรณิการ์ 80,000-80,000  60,000-64,000 
14.   พระราม 3 ซ.14 80,000-80,000  60,000 
15.   พระราม 3 ซ.23 70,000-80,000  60,000 
16.   หมู่บ้านสุขเกษมวิลล่า 2 70,000-70,000  60,000 
17.   หมู่บ้านร่มสุขวิลล่า 70,000-70,000  60,000 
18.   ซอยมาตานุสรณ์ 80,000-80,000  60,000 
19.   ซอยต้นมะขาม 70,000-70,000  51,000-60,000 
20.   ซอยอยู่ดี 40,000-60,000  34,000-51,000 
21.   หมู่บ้านศรีรัชดา 65,000-65,000  51,000 
22.   ซอยมณี-ชวน 60,000-70,000  51,000 
23.   ซอยวัดไผ่เงิน 55,000-60,000  34,000-47,000 
24.   หมู่บ้านอยู่ดีทาวน์เฮาส์ 50,000-50,000  43,000 
25.   หมู่บ้านภัทราวิลล่า 50,000-60,000  43,000 
Page : 1/2
Page :  | 1 | 2 |