แสดงรายการเฉพาะใน : เขตบางกระปิ
 ค้นพบ 67 รายการ  Page : 1/3
ลำดับที่
ทำเลที่ดิน ราคาประเมินที่ดิน
พ.ศ. 2539-2542
(บาท/ตารางวา)
ราคาประเมินที่ดิน
พ.ศ. 2543-2546
(บาท/ตารางวา)
1.   ถนนรามคำแหง 80,000-160,000  63,000-136,000 
2.   ถนนลาดพร้าว 80,000-120,000  38,000-102,000 
3.   ถนนสุขาภิบาล 1 50,000-100,000  43,000-85,000 
4.   ถนนสุขาภิบาล 2 50,000-100,000  34,000-85,000 
5.   ถนนสุขาภิบาล 3 30,000-120,000  21,000-85,000 
6.   ถนนศรีนครินทร์ 50,000-120,000  43,000-85,000 
7.   ถนนพระราม 9 (เดิม) 80,000-130,000  51,000-68,000 
8.   ถนนกรุงเทพ-กรีฑา 30,000-60,000  10,000-47,000 
9.   ซอยรามคำแหง 24 (ม.เสรี) 65,000-70,000  42,000-60,000 
10.   ซอยรามคำแหง 39 (เทพลีลา) 70,000-70,000  34,000-60,000 
11.   ซอยรามคำแหง 43/1 65,000-65,000  55,000 
12.   ซอยรามคำแหง 53/57 60,000-60,000  51,000 
13.   ซอยรามคำแหง 65 (มหาดไทย) 70,000-70,000  60,000 
14.   ซอยรามคำแหง 63,65,69,73,71 50,000-50,000  55,000-59,000 
15.   ซอยรามคำแหง 8,17 40,000-60,000  34,000-51,000 
16.   ซอยรามคำแหง 12,19,37 60,000-60,000  51,000 
17.   ซอยรามคำแหง 40,42,44,52 40,000-40,000  34,000 
18.   ซอยรามคำแหง 46,48 35,000-40,000  30,000-34,000 
20.   ซอยรามคำแหง 50 30,000-40,000  26,000-34,000 
20.   ซอยรามคำแหง 52/2,54 40,000-50,000  34,000-43,000 
21.   ซอยลาดพร้าว 101 30,000-45,000  8,000-38,000 
22.   ซอยลาดพร้าว 128/2 50,000-50,000  42,000-43,000 
23.   ซอยลาดพร้าว 121 30,000-45,000  26,000-38,000 
24.   ซอยลาดพร้าว 107,109 25,000-30,000  10,000-26,000 
25.   ซอยลาดพร้าว 124,128 23,000-35,000  19,000-30,000 
Page : 1/3
Page :  | 1 | 2 | 3 |