แสดงรายการเฉพาะใน : เขตบางกอกใหญ่
 ค้นพบ 21 รายการ  Page : 1/1
ลำดับที่
ทำเลที่ดิน ราคาประเมินที่ดิน
พ.ศ. 2539-2542
(บาท/ตารางวา)
ราคาประเมินที่ดิน
พ.ศ. 2543-2546
(บาท/ตารางวา)
1.   ถนนจรัญสนิทวงศ์ 60,000-120,000  51,000-102,000 
2.   ถนนเพชรเกษม 40,000-100,000  30,000-85,000 
3.   ถนนรัชดาภิเษก 90,000-120,000  26,000-85,000 
4.   ถนนอิสรภาพ 70,000-80,000  26,000-55,000 
5.   ถนนอรุณอัมรินทร์ 35,000-50,000  38,000-51,000 
6.   ถนนวังเดิม 40,000-50,000  21,000-43,000 
7.   ซอยจรัญสนิทวงศ์ 3 (พาณิชย์ธนบุรี) 35,000-80,000  30,000-68,000 
8.   ซอยจรัญสนิทวงศ์ 12 (วัดดีดวด) 25,000-60,000  17,000-43,000 
9.   ซอยจรัญสนิทวงศ์ 17 40,000-80,000  32,000-60,000 
10.   ซอยจรัญสนิทวงศ์ 8 15,000-50,000  13,000-38,000 
11.   ซอยจรัญสนิทวงศ์ 3 30,000-50,000  26,000-43,000 
12.   ซอยจรัญสนิทวงศ์ 4 (วัดท่าพระ) 12,000-50,000  9,000-38,000 
13.   ซอยเพชรเกษม 4 40,000-50,000  34,000-43,000 
14.   ซอยรัชดาภิเษก 13 50,000-70,000  34,000-43,000 
15.   หมู่บ้านรวมพล (ถนนรัชดาภิเษก) 50,000-70,000  34,000-51,000 
16.   หมู่บ้านภัทราวิลล่า (ถนนรัชดาภิเษก) 50,000  34,000-43,000 
17.   หมู่บ้านศิวาลัย 40,000  34,000-43,000 
18.   หมู่บ้านดีพร้อม 35,000-50,000  30,000-38,000 
19.   ที่ดินติดซอยต่างๆทั้งเขต 9,000-68,000 
20   ที่ดินติดทางเดิน,ที่ดินไม่มีทางเข้าออก 5,000-10,000 
  รวมค่าเฉลี่ย เพิ่ม/ลด (เปอร์เซ็นต์)   -20% 
Page : 1/1
Page :  | 1 |