แสดงรายการเฉพาะใน : เขตธนบุรี
 ค้นพบ 32 รายการ  Page : 1/2
ลำดับที่
ทำเลที่ดิน ราคาประเมินที่ดิน
พ.ศ. 2539-2542
(บาท/ตารางวา)
ราคาประเมินที่ดิน
พ.ศ. 2543-2546
(บาท/ตารางวา)
1.   ถนนประชาธิปก 100,000-180,000  80,000-130,000 
2.   ถนนสมเด็จพระเจ้าตากสิน 200,000  50,000-130,000 
3.   ถนนอินทรพิทักษ์ 60,000-150,000  43,000-130,000 
4.   ถนนรัชดาภิเษก 90,000-150,000  34,000-110,000 
5.   ถนนเจริญนคร 70,000-130,000  60,000-100,000 
6.   ถนนกรุงธนบุรี 100,000-150,000  60,000-102,000 
7.   ถนนอิสรภาพ 60,000-150,000  51,000-100,000 
8.   ถนนมไหสวรรย์ 100,000-130,000  85,000-100,000 
9.   ถนนเทอดไท 50,000-95,000  34,000-81,000 
10.   ที่ดินติดแม่น้ำเจ้าพระยา 50,000-90,000  34,000-60,000 
11.   ถนนอรุณอมรินทร์ (ตัดใหม่) 35,000-50,000  38,000-51,000 
12.   ถนนวุฒากาศ 45,000-70,000  34,000-51,000 
13.   ถนนเทศบาลสาย 1,2,3 30,000-50,000  26,000-43,000 
14.   ซอยวัดกัลยา 30,000-40,000  26,000-38,000 
15.   ซอยข้างโรงจำนำ 30,000-50,000  26,000-43,000 
16.   ซอยอิสรภาพ 15 (สรภ.สมเด็จเจ้าพระยา) 25,000-50,000  26,000-43,000 
17.   ตรอกสะพานเหลือง 55,000-70,000  47,000-60,000 
18.   ซอยวัคหิรัญรุจี 30,000-60,000  26,000-60,000 
19.   ซอยวัคใหญ่ศรีสุพรรณ 30,000-60,000  26,000-51,000 
20.   ซอยอินทรพิทักษ์ 1,2,3 30,000-80,000  34,000-68,000 
21.   ซอยเทอดไท 1,2,3,5,7 30,000-50,000  21,000-43,000 
22.   ซอยสมเด็จพระเจ้าตากสิน 19 (วัคสุทธาราม) 50,000-70,000  26,000-51,000 
23.   ซอยสมเด็จพระเจ้าตากสิน 29 40,000-120,000  30,000-68,000 
24.   ซอยสมเด็จพระเจ้าตากสิน 34 (โกบ้อ) 45,000-50,000  30,000-68,000 
25.   ซอยสมเด็จพระเจ้าตากสิน 37 50,000  30,000-68,000 
Page : 1/2
Page :  | 1 | 2 |