แสดงรายการเฉพาะใน : เขตคลองสาน
 ค้นพบ 37 รายการ  Page : 1/2
ลำดับที่
ทำเลที่ดิน ราคาประเมินที่ดิน
พ.ศ. 2539-2542
(บาท/ตารางวา)
ราคาประเมินที่ดิน
พ.ศ. 2543-2546
(บาท/ตารางวา)
1.   ถนนประชาธิปก 100,000-180,000  34,000-140,000 
2.   ถนนลาดหญ้า 80,000-180,000  68,000-150,000 
3.   ถนนอิสรภาพ 70,000-100,000  40,000-102,000 
4.   ถนนสมเด็จเจ้าพระยา 80,000-100,000  60,000-85,000 
5.   ถนนท่าดินแดง 85,000-120,000  60,000-102,000 
6.   ถนนเชียงใหม่ 60,000-65,000  30,000-51,000 
7.   ถนนพญาไม้ 90,000-100,000  50,000-77,000 
8.   ถนนสมเด็จพระเจ้าตากสิน 180,000  128,000 
9.   ถนนเจริญรัถ 80,000-180,000  55,000-150,000 
10.   ถนนเจริญนคร 90,000-150,000  50,000-128,000 
11.   ถนนกรุงธนบุรี 70,000-150,000  38,000-111,000 
12.   ที่ดินติดแม่น้ำเจ้าพระยา 30,000-150,000  26,000-128,000 
13.   ซอยเจริญรัฐ 4 45,000-100,000  30,000-68,000 
14.   ซอยอุทัย 50,000-70,000  43,000-60,000 
15.   ซอยท่าดินแดง 11 70,000  51,000-60,000 
16.   ซอยท่าดินแดง 13 80,000  60,000 
17.   ซอยสมเด็จเจ้าพระยา 7,9,11 60,000-70,000  47,000-55,000 
18.   ซอยอิสรภาพ 5 70,000  30,000-51,000 
19.   ซอยหลังโรงภาพยนต์เฉลิมเกียรติ 100,000-120,000  85,000-102,000 
20.   ซอยลาดหญ้า 1 55,000-90,000  47,000-77,000 
21.   ซอยลาดหญ้า 6 60,000-80,000  55,000-68,000 
22.   ซอยสุทธิศึกษา 50,000-70,000  43,000-51,000 
23.   ซอยธนบุรี 8 70,000  60,000-68,000 
24.   ซอยเจริญนคร 2,4,8,10 80,000-90,000  60,000-68,000 
25.   ซอยเจริญนคร 14 70,000-90,000  50,000-68,000 
Page : 1/2
Page :  | 1 | 2 |