| freesplans.com | ศูนย์รวมแบบบ้าน และ ตกแต่ง หลากหลายสไตล์
ขอเป็นข้ารองบาททุกชาติไป
: : g o  t o  m a i n p a g e : :
สถาปัตยกรรม | ตกแต่งภายใน | ดีไซน์-แกลอรี่ | แบบบ้านสวย | แนะนำ-ติชม | ถาม-ตอบ เรื่องบ้าน | ติดต่อเรา 
ขณะนี้มีผู้ชมอยู่ 75 ท่าน 
FreeSplanS MENU
Profession Search
+ งานสถาปัตยกรรม
+ งานวิศวกรรม
+ งานรับเหมาก่อสร้าง
+ งานรับเหมาเฉพาะด้าน
+ งานออกแบบ
+ งานอสังหาริมทรัพย์
+ งานบริการอาคาร
Product Search
+ งานโยธาพื้นที่ก่อสร้าง
+ งานคอนกรีต
+ งานและวัสดุก่อ
+ งานโลหะ
+ งานไม้และพลาสติก
+ งานป้องกันความร้อน
+ งานประตูและหน้าต่าง
+ งานตกแต่ง
+ ส่วนประกอบสำเร็จรูป
+ อุปกรณ์เฉพาะสถานที่
+ เฟอร์นิเจอร์และตกแต่ง
+ งานก่อสร้างพิเศษ
+ อุปกรณ์งานระบบขนส่ง
+ งานระบบและสุขาภิบาล
+ งานระบบไฟฟ้า
C a l c u l a t o r . . .
D o w n l o a d s . . .
+ Agreement & Forms
+ Program Utilities
+ Windows Font

 

เช็คโอกาสอนุมัติสินเชื่อ บัตรเครดิต
รับฟรี Voucher พักฟรี 1 คืน*


กู้ 30,000 ผ่อน 917 บาท x 60 เดือน ฟรีค่าธรรมเนียมจัดการเงินกู้

เช็คเบี้ยประกันออนไลน์ รับฟรี Voucher พักฟรี 1 คืน*

หมวดสินค้าหรือผู้จำหน่าย
ค้นหา ชื่อร้านค้า/ที่อยู่/ถนน/เขต/จังหวัด   
รายการในหมวด : งานโยธาพื้นที่ก่อสร้าง

  
งานโยธาพื้นที่ก่อสร้าง ( 22 ) เพิ่มรายชื่อ...!
  
วัสดุและวิธีการทั่วไป ( 50 ) เพิ่มรายชื่อ...!
  
ดิน ( 15 ) เพิ่มรายชื่อ...!
  
กรวด หิน และทราย ( 20 ) เพิ่มรายชื่อ...!
  
ปูนซีเมนต์และคอนกรีต ( 33 ) เพิ่มรายชื่อ...!
  
แผ่นวัสดุสังเคราะห์ ( 10 ) เพิ่มรายชื่อ...!
  
วัสดุอุปกรณ์งานระบบ ( 46 ) เพิ่มรายชื่อ...!
  
วัสดุประสานรอยต่อ ( 15 ) เพิ่มรายชื่อ...!
  
งานปรับสภาพพื้นที่ ( 2 ) เพิ่มรายชื่อ...!
  
งานขุด ย้ายและขนถ่ายวัสดุอันตราย ( 6 ) เพิ่มรายชื่อ...!
  
งานกำจัดมลภาวะ ( 1 ) เพิ่มรายชื่อ...!
  
งานสร้างบ่อฝังกลบและเก็บกัก ( 7 ) เพิ่มรายชื่อ...!
  
ระบบบำบัดน้ำใต้ดิน ( 11 ) เพิ่มรายชื่อ...!
  
ขบวนการแยกของเสียอันตราย ( 2 ) เพิ่มรายชื่อ...!
  
งานบำบัด-กายภาพ ( 1 ) เพิ่มรายชื่อ...!
  
งานบำบัด-ความร้อน ( 4 ) เพิ่มรายชื่อ...!
  
งานแก้ไขการเสถียรของดิน ( 2 ) เพิ่มรายชื่อ...!
  
งานเตรียมสภาพพื้นที่ ( 26 ) เพิ่มรายชื่อ...!
  
งานตรวจสอบชั้นดิน ( 7 ) เพิ่มรายชื่อ...!
  
งานรื้อถอนสิ่งปลูกสร้าง ( 25 ) เพิ่มรายชื่อ...!
  
งานปราบพื้นที่ ถอนต้นไม้ ( 20 ) เพิ่มรายชื่อ...!
  
งานขจัดน้ำใต้ผิวดิน ( 1 ) เพิ่มรายชื่อ...!
  
งานกันดินและเสริมฐาน ( 13 ) เพิ่มรายชื่อ...!
  
งานป้องกันการเสียหายในการขุดดิน ( 7 ) เพิ่มรายชื่อ...!
  
งานปรับระดับและรื้อถอนงานระบบเดิม ( 10 ) เพิ่มรายชื่อ...!
  
งานต่อเติมระบบ ( 3 ) เพิ่มรายชื่อ...!
  
งานตรวจสอบสภาพพื้นที่ ( 6 ) เพิ่มรายชื่อ...!
  
งานดิน ( 42 ) เพิ่มรายชื่อ...!
  
งานปรับระดับดิน ( 33 ) เพิ่มรายชื่อ...!
  
งานขุดและงานถมดิน ( 37 ) เพิ่มรายชื่อ...!
  
งานขุดลอกใต้ผิวน้ำ ( 5 ) เพิ่มรายชื่อ...!
  
งานทำคันดิน ( 14 ) เพิ่มรายชื่อ...!
  
งานชั้นใต้พื้นฐานและชั้นรองถนน ( 9 ) เพิ่มรายชื่อ...!
  
งานเสถียรดิน ( 15 ) เพิ่มรายชื่อ...!
  
งานอัดน้ำยากันแมลง และวัชพืช ( 11 ) เพิ่มรายชื่อ...!
  
งานควบคุมการกัดเซาะและตกตะกอน ( 9 ) เพิ่มรายชื่อ...!
  
งานป้องกันกระแสน้ำเซาะคอสะพาน ( 3 ) เพิ่มรายชื่อ...!
  
งานป้องกันการกันเซาะชายฝั่ง ( 4 ) เพิ่มรายชื่อ...!
  
งานขุดอุโมงค์ งานเจาะและงานดันท่อ ( 11 ) เพิ่มรายชื่อ...!
  
งานกรุผิวพื้นอุโมงค์ ( 6 ) เพิ่มรายชื่อ...!
  
งานอุดรอยและรอยแยกอุโมงค์ ( 9 ) เพิ่มรายชื่อ...!
  
งานซ่อมรอยรั่วอุโมงค์ ( 3 ) เพิ่มรายชื่อ...!
  
งานก่อสร้างปล่อง ( 1 ) เพิ่มรายชื่อ...!
  
งานเจาะ และงานดันท่อ ( 16 ) เพิ่มรายชื่อ...!
  
งานฐานราก ( 20 ) เพิ่มรายชื่อ...!
  
เข็มตอก ( 67 ) เพิ่มรายชื่อ...!
  
เข็มเจาะ ( 16 ) เพิ่มรายชื่อ...!
  
ฐานราก ( 11 ) เพิ่มรายชื่อ...!
  
ผนังฐานราก ( 8 ) เพิ่มรายชื่อ...!
  
อุปกรณ์หลักยึด ( 5 ) เพิ่มรายชื่อ...!
  
อุปกรณ์ตรวจวัด ( 17 ) เพิ่มรายชื่อ...!
  
งานระบบสาธารณูปโภค ( 61 ) เพิ่มรายชื่อ...!
  
ระบบการจ่ายน้ำ ( 48 ) เพิ่มรายชื่อ...!
  
งานขุดบ่อ ( 24 ) เพิ่มรายชื่อ...!
  
งานสุขาภิบาล ( 54 ) เพิ่มรายชื่อ...!
  
ระบบถังบำบัดน้ำเสีย ( 17 ) เพิ่มรายชื่อ...!
  
งานท่อพลังงาน ( 7 ) เพิ่มรายชื่อ...!
  
โครงสร้างเพื่อระบบไฟฟ้าและสื่อสาร ( 10 ) เพิ่มรายชื่อ...!
  
งานระบายและกักเก็บน้ำ ( 21 ) เพิ่มรายชื่อ...!
  
ท่อระบายน้ำ ( 21 ) เพิ่มรายชื่อ...!
  
งานระบายน้ำใต้ดิน ( 10 ) เพิ่มรายชื่อ...!
  
งานระบายน้ำฝน ( 22 ) เพิ่มรายชื่อ...!
  
ท่อระบายและงานผลิตท่อ ( 23 ) เพิ่มรายชื่อ...!
  
บ่อพักและเก็บสำรองน้ำ ( 19 ) เพิ่มรายชื่อ...!
  
งานสร้างพื้นที่ชุ่มน้ำ ( 1 ) เพิ่มรายชื่อ...!
  
ชั้นฐาน หิน ผิวทาง ( 33 ) เพิ่มรายชื่อ...!
  
ชั้นฐาน-ตัวประสาน ( 1 ) เพิ่มรายชื่อ...!
  
ชั้นฐาน-ชนิดไม่มีตัวประสาน ( 2 ) เพิ่มรายชื่อ...!
  
ผิวทาง-หินคลุก และกรวด ( 4 ) เพิ่มรายชื่อ...!
  
ผิวทาง-ลาดยาง และวัสดุผสมแอสฟัลท์ ( 16 ) เพิ่มรายชื่อ...!
  
ผิวทาง-คอนกรีต ( 13 ) เพิ่มรายชื่อ...!
  
ไหล่ทาง-คอนกรีต ( 4 ) เพิ่มรายชื่อ...!
  
ผิวทาง-ชนิดพิเศษ ( 16 ) เพิ่มรายชื่อ...!
  
ขอบทางและรางระบายน้ำ ( 14 ) เพิ่มรายชื่อ...!
  
งานทางเดินเท้า ( 18 ) เพิ่มรายชื่อ...!
  
บล็อกปูพื้น ( 25 ) เพิ่มรายชื่อ...!
  
งานพ่นชั้นกันน้ำและทำผิวทางชั้นต้น ( 4 ) เพิ่มรายชื่อ...!
  
งานผิวพื้นเพื่อการกีฬาและสันทนาการ ( 3 ) เพิ่มรายชื่อ...!
  
บล็อกปูพื้นแบบโปร่ง ( 12 ) เพิ่มรายชื่อ...!
  
งานปรับปรุงพื้นที่ และสาธารณูปการ ( 13 ) เพิ่มรายชื่อ...!
  
ระบบชลประทาน ( 33 ) เพิ่มรายชื่อ...!
  
น้ำพุ ( 7 ) เพิ่มรายชื่อ...!
  
รั้วและประตูรั้ว ( 14 ) เพิ่มรายชื่อ...!
  
กำแพงกันดิน ( 14 ) เพิ่มรายชื่อ...!
  
ทางเท้า ถนนและอุปกรณ์ที่จอดรถ ( 10 ) เพิ่มรายชื่อ...!
  
สะพานสำเร็จรูป ( 2 ) เพิ่มรายชื่อ...!
  
อุปกรณ์บังสายตา กั้นเสียง ( 7 ) เพิ่มรายชื่อ...!
  
อุปกรณ์สนาม ( 23 ) เพิ่มรายชื่อ...!
  
ที่พัก และศาลา ( 5 ) เพิ่มรายชื่อ...!
  
อุปกรณ์สนามกีฬาและโครงสร้าง ( 5 ) เพิ่มรายชื่อ...!
  
เครื่องหมายและป้ายจราจร ( 6 ) เพิ่มรายชื่อ...!
  
หลักแสดงพื้นที่และหลักเขตทาง ( 3 ) เพิ่มรายชื่อ...!
  
งานปลูกต้นไม้ ( 10 ) เพิ่มรายชื่อ...!
  
ต้นไม้ และการปลูกต้นไม้ ( 6 ) เพิ่มรายชื่อ...!
  
งานเตรียมการปลูกต้นไม้ ( 4 ) เพิ่มรายชื่อ...!
  
งานขนย้ายไม้พุ่มและไม้ใหญ่ ( 6 ) เพิ่มรายชื่อ...!
  
หญ้า/สนามหญ้า ( 3 ) เพิ่มรายชื่อ...!
  
ไม้ปลูกภายนอก ( 3 ) เพิ่มรายชื่อ...!
  
งานบำรุงรักษาต้นไม้ ( 1 ) เพิ่มรายชื่อ...!
  
อุปกรณ์ที่ใช้ในงานปลูกต้นไม้ ( 8 ) เพิ่มรายชื่อ...!
  
การบูรณะและปรับสภาพพื้นที่ ( 20 ) เพิ่มรายชื่อ...!
  
งานซ่อมบำรุงท่อใต้ดิน ( 9 ) เพิ่มรายชื่อ...!
  
งานซ่อมผิวถนนลาดยาง ( 22 ) เพิ่มรายชื่อ...!
  
งานรีไซเคิลผิวถนนลาดยาง ( 5 ) เพิ่มรายชื่อ...!
  
งานเสริมกำลัง และอุดรอยแตก ( 21 ) เพิ่มรายชื่อ...!
  
งานซ่อมผิวถนน ( 13 ) เพิ่มรายชื่อ...!
  
งานรื้อย้ายโครงสร้าง ( 2 ) เพิ่มรายชื่อ...!เพิ่มรายชื่อบริการของท่าน ฟรี!!
เพิ่มรายชื่อบริการของท่าน เข้าระบบฐานข้อมูลของเรา
ได้ตามหมวดที่ท่านต้องการ

หากต้องการเปลี่ยนแปลง ,แก้ไข ข้อมูล กรุณาติดต่อ
webmaster@freesplans.com
-----[FreeSPlan.com]-----ศูนย์รวมแบบบ้าน และ ตกแต่ง หลากหลายสไตล์-----
ศูนย์รวมแบบบ้าน
สไตล์การตกแต่งบ้าน
สไตล์การแต่งครัว
สไตล์การแต่งห้องน้ำ
สไตล์การแต่งสวน
บ้านกับฮวงจุ้ย
กฏหมายน่ารู้
WEB LINK
แหล่งรวมเว็บไซต์เกี่ยวกับที่อยู่อาศัยและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง คลิ๊กเลือกหมวดเว็บไซต์ที่ต้องการ
ติชมแสดงความคิดเห็น
สนใจติดต่อโฆษณา
Copyright 2002 freesplans Design solution, Inc.