| fPdecor.com | ศูนย์รวมแบบบ้าน และ ตกแต่ง หลากหลายสไตล์
ขอเป็นข้ารองบาททุกชาติไป
: : g o  t o  m a i n p a g e : :
สถาปัตยกรรม | ตกแต่งภายใน | ดีไซน์-แกลอรี่ | แบบบ้านสวย | แนะนำ-ติชม | ถาม-ตอบ เรื่องบ้าน | ติดต่อเรา 
ขณะนี้มีผู้ชมอยู่ 91 ท่าน 
FreeSplanS MENU
Profession Search
+ งานสถาปัตยกรรม
+ งานวิศวกรรม
+ งานรับเหมาก่อสร้าง
+ งานรับเหมาเฉพาะด้าน
+ งานออกแบบ
+ งานอสังหาริมทรัพย์
+ งานบริการอาคาร
C a l c u l a t o r . . .
D o w n l o a d s . . .

แลกลิ้งค์!!!
Link to US!!!

 

Calculator-คำนวณภาษีและค่าธรรมเนียม

คำนวณภาษีและค่าธรรมเนียม
 
Link to US!!!การคำนวณภาษี กรณีการซื้อที่อยู่อาศัยจากโครงการ อาจป้อนข้อมูลเฉพาะราคาประเมินลงไปเท่านั้น เพื่อให้ทราบค่าธรรมเนียมการโอน อากรแสตมป์และค่าจดจำนองโดยคร่าวๆ ส่วนการซื้อขายบ้านมือสองต้องกรอกรายละเอียดทั้งหมด เนื่องจากมีภาระภาษีที่ต้องชำระเพิ่มขึ้นตามหน้าที่ของผู้ซื้อและขาย

ราคาประเมินมีอยู่ 2 ประเภทคือ ประเภทแรกเป็นราคาประเมินที่สถาบันการเงินใช้เป็นฐานในการกำหนดวงเงินกู้ของลูกค้า โดยมีบริษัทประเมินราคาทรัพย์สินเป็นผู้ประเมิน ส่วนประเภทที่สองเป็นราคาประเมินที่จัดทำโดยกรมที่ดิน ใช้ในการคำนวณภาษี ค่าธรรมเนียมการโอน
คำนวณภาษีและค่าธรรมเนียม
ราคาซื้อขาย (กรอกราคาซื้อขายเพื่อคำนวณค่าภาษีที่ต้องชำระ)   บาท
ราคาประเมิน (เป็นราคาประเมินจากกรมที่ดิน หากไม่ทราบให้ใช้ราคาขายโดยคร่าวๆ)   บาท
ยอดเงินกู้   บาท
ปีถือครองทรัพย์สิน (ใช้เพื่อหักส่วนลดในการเสียภาษี)   ปี
การได้มาโดยมรดกหรือการให้ (กรุณาคลิ๊ก กรณีผู้ขายได้ที่ดินมาจากมรดกหรือการให้)
หมายเหตุ :
1. ข้อมูลในแถบสีม่วงอ่อนใช้ในกรณีการซื้อขายบ้านมือสอง

2. โปรดใส่ค่าเพื่อคำนวณ
3. การได้มาโดยมรดกหรือการให้ จะมีผลต่อภาษีเงินได้
คลิ๊กดูรายละเอียด

ค่าจดจำนอง   บาท
ค่าธรรมเนียมการโอน   บาท
ค่าอากร   บาท
ภาษีธุรกิจเฉพาะ (เป็นภาษีที่ท่านต้องชำระกรณีเป็นผู้ขาย)   บาท
ภาษีเงินได้บุคคล (ใช้อัตราภาษีก้าวหน้า)   บาท
หมายเหตุ :
1. ภาษีธุรกิจเฉพาะมีเงื่อนไข
คลิ๊กดูรายละเอียด
2. ค่าธรรมเนียมการโอน คิดจากอัตราร้อยละ 0.01 ตามประกาศในราชกิจจานุเบกษา มีผลบังคับใช้ตั้งแต่ วันที่ 19 สิงหาคม 2542 ถึง 31 ธันวาคม 2544 โดยให้ใช้กับการจดทะเบียนซื้อขายบ้านเดี่ยว บ้านแฝด บ้านแถว อาคารพาณิชย์ ตามกฎหมายว่าด้วยการจัดสรรที่ดินและห้องชุด ทั้งในกรณีที่ผู้ประกอบการเป็นผู้โอนและผู้รับโอนรายต่อๆไปเป็นผู้โอนด้วย

            นอกจากนี้ ยังรวมถึงการโอนที่ดินที่ไม่มีสิ่งปลูกสร้าง ในการจัดสรรที่ดินตามกฎหมายว่าด้วยการจัดสรรที่ดิน ตลอดจนรวมถึงการโอนอาคารหรืออาคารพร้อมที่ดิน รวมทั้งที่ดินที่ไม่มีสิ่งปลูกสร้าง โดยการเคหะแห่งชาติหรือหน่วยงานของทางราชการ ซึ่งมีอำนาจทำการจัดสรรที่ดินตามกฎหมาย
            กรณีไม่เข้าข่ายดังกล่าวให้ใช้อัตราร้อยละ 2 ในการคำนวณ คลิ๊กดูรายละเอียด

ค่าธรรมเนียม
ลำดับที่ รายการ % การคิดคำนวณ
 1  ค่าจดจำนองที่ดิน  .01
 2  ค่าธรรมเนียมการโอน  .01
 3  ค่าอากร  .50
 4  ภาษีธุรกิจเฉพาะ (รวมภาษีท้องถิ่น)  .11
 5  ภาษีเงินได้บุคคล (อัตราภาษีก้าวหน้า)  .00
ร่วมแสดงความคิดเห็น
webmaster คลิกที่นี่

Copyright 2002 freesplan Design solution, Inc.